Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Jan Ketil Arnulf er forsker og professor ved Handelshøyskolen BI. Han har undersøkt konsekvensene av lederutvikling.  Foto: Anita Arntzen
Jan Ketil Arnulf er forsker og professor ved Handelshøyskolen BI. Han har undersøkt konsekvensene av lederutvikling.  Foto: Anita Arntzen les mer

Arbeidsliv

BI-studie om lederutvikling: Kan føre til angst, redusert selvtillit, søvnløshet og depresjon

Mer enn 60 prosent opplever lederutvikling som bortkastet, ifølge en ny studie. For andre har det ført til skadelige effekter. 

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Lederutvikling kan føre til negative effekter, ifølge en studie gjennomført på Handelshøyskolen BI. De fire forskerne bak studien mener forskning på lederutvikling utelukkende baserer seg på de positive effektene, og har derfor undersøkt de negative konsekvensene av lederutvikling. 

Blant annet har de intervjuet 189 ledere, der 63 prosent svarer at de har opplevd lederutvikling som ineffektivt og bortkastet. 

Professor Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI er en av forskerne som står bak studien. Han viser til at den viktigste årsaken til at lederutvikling oppleves som bortkastet, er at aktiviteten ikke er rettet mot noe deltakerne har bruk for i jobben. 

– Dette er aktiviteter som simpelthen bestilles uten å finne ut hva målgruppen egentlig trenger eller kan nyttiggjøre seg, forklarer Arnulf. 

– Angst, redusert selvtillit, søvnløshet og depresjon 

Studien viser at 37 prosent har opplevd negative effekter av lederutvikling, og 13 prosent av dem oppgir at lederutvikling har vært skadelig for deres helse og privatliv.

 – De direkte skadelige effektene av lederutvikling handler mest om psykologiske reaksjoner, som angst, redusert selvtillit, søvnløshet og depresjon, sier Arnulf. 

–  I enkeltstående tilfeller har det vært observert selvmordsforsøk, legger han til. 

Professoren viser til at de mer vanlige effektene er skade på relasjonen mellom lederen og andre deler av organisasjonen, eller negative effekter på karriereutviklingen. 

Dramatiske konsulenter 

Arnulf viser til at lederutvikling ofte er omfattet av stor grad av engasjement. Ifølge ham er det vanskelig å distansere seg fra noe som kan gi bedret karriere. 

– Dersom vedkommende samtidig får sine svake sider eksponert på måter deltakeren ikke kontrollerer, kan resultatet bli negativt, understreker Arnulf. 

Han trekker frem ordtaket «no pain, no gain», men viser til at dette blir galt dersom det ikke har noen «gain», altså ingen nyttig effekt, for deltakeren. Dette skjer vanligvis dersom prosessen er emosjonell for deltakerne, uten involvering av deres egne behov. 

– Vi kan se at dette skjer når visse typer konsulenter først og fremst skal prøve å virke dramatiske, uten å ha satt seg skikkelig inn i hva deltakerne eller bedriften har bruk for, sier Arnulf. 

Lederutvikling og ledelsesutvikling 

Karriererådgiver Mette Manus i Manus Motivasjon snakker ofte med mennesker som har gått gjennom slike lederutviklingskurs. 

Ifølge Manus bør det skilles mellom lederutvikling og ledelsesutvikling. 

– Lederutvikling tar sikte på å utvikle lederne i bedriften, mens ledelsesutvikling ofte er en mer omfattende prosess der alle ansatte er involvert på forskjellige måter, forklarer hun. 

Hun viser til at lederutviklingskurs ofte er kortvarige, som for eksempel over en helg, og sjelden gir langvarige endringer. 

– Reell utvikling krever læring og dette igjen krever tid og hardt arbeid. Motivasjon er viktig, så et slikt kurs kan godt motivere deltakerne til å starte en prosess, sier Manus. 

Derfor mener hun det er viktig at deltakerne følges opp etter programmet. 

Kan ha liten effekt når kurset er over 

Manus mener den sosiale gevinsten kan være stor ved slike kurs. For å få en varig endring, må det investeres i tid, arbeid og støtte i prosessen, ifølge henne. 

– Jeg har hatt kunder som har hatt stor personlig og faglig glede av slike kurs, men andre igjen som har fått en knekk på selvtilliten og følt seg ganske nedbrutte etterpå, sier Manus.

– Flere omtaler det som en morsom og inspirerende avveksling i hverdagen som har liten effekt når kurset er over, legger hun til. 

 
Handelshøyskolen BI Lederskap Jan Ketil Arnulf Mette Manus Karriere Arbeidsliv
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.