- Vi er tilfreds med at retten har delt vårt syn på bevisene, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til DN.no.

Christer Tromsdal dømmes for totalt 11 forskjellige lovbrudd i forbindelse med straffesaken. Han idømmes fengselsstraff på seks års, hvorav 1,5 år gjøres betinget med en prøvetid på fem år.

Dommen er en fellesstraff med dommen som ble avsagt mot Tromsdal ifjor. 46-åringen dømmes til å tåle en inndragning på drøyt ni millioner kroner til dekning av erstatningskrav til de skadelidte og/eller til fordel for statskassen. Han dømmes også til å betale erstatning på drøye to millioner kroner til DNB. Tromsdal må ut med en erstatning på nærmere 22 millioner kroner til Obbhult Invests konkursbo. Det siste er solidarisk med tidligere kunsthandler Terje Hvidsten og eks-eiendomskonsulent Anthony Bratli.

Obbhult Invest kjøpte to overprisede svenske hoteller i 2006, hvor det ble benyttet stråmenn og uriktige regnskaper som skal ha vist at hotellene gikk med solide overskudd.

Terje Hvidsten ble dømt til 4,5 års fengsel hvorav ett år gjøres betinget med en prøvetid på fire år. Han må tåle en inndragning på nesten 4,2 millioner kroner. Hvidsten er også solidarisk ansvarlig med de to andre domfelte for å betale erstatning til Obbhult Invest på nærmere 22 millioner kroner. Hvidsten er domfelt ni ganger tidligere, derav fem ganger for bedragerier.

Fem år for Bratli

Anthony Bratli dømmes til fem års fengsel, hvorav ett år gjøre betinget med en prøvetid på fem år. Det gjøres fratrekk for utholdt varetekt i 74 dager. Han dømmes også til å betale erstatning på drøye 5,7 millioner kroner, han er også solidarisk ansvarlig for erstatningen til Obbhult Invests konkursbo sammen med de to andre, men for 500.000 kroner mindre enn de to andre.

Anthony Bratlis forsvarer Mette-Julie Sundby sier Bratli er veldig skuffet over resultatet.

- Han fastholder at han ikke er skyldig i bedrageri. Han kommer til å anke dommen, sier hun umiddelbart etter domsavsigelsen.

Terje Hvidstens forsvarer Kim Gerdts opplyser at hans klient også kommer til å anke dommen.

Tromsdal anker ikke

Advokat Erling Lyngtveit, som forsvarte Christer Tromsdal sammen med Nicolai V. Skjerdal, sier hans klient er tilfreds og godt fornøyd med dommen. Tromsdal kommer komer ikke til å anke.

- Han har vendt et nytt blad i livet sitt. Han har hatt et tillitsfullt samarbeid med Økokrim i denne runden. Straffen er helt akseptabel utfra det han ble dømt for. Vi vil også understreke at dette er den eneste lange straffen Tromsdal er dømt til, sier Lyngtveit.

 

Christer Tromsdal erkjente tidligere i år medvirkning til flere grove bedragerier mot banker og privatpersoner for et tosifret millionbeløp i Oslo tingrett.

Tromsdal, Bratli og Hvidsten ble i 2012 idømt lange fengselsstraffer for grove bedragerier i denne saken. Men Borgarting lagmannsrett opphevet i september 2013  dommen på grunn av en inhabil meddommer, og saken har nå vært til ny behandling i tingretten.

Etterforsket siden 2008

Førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim sa da rettssaken startet at at sakskomplekset har vært etterforsket siden 2008, og at prosessen har vært lang og omfattende.

- Hittil er seks personer dømt for bedragerier, og flere er dømt for forholdene Tromsdal har vært tiltalt eller siktet for, sa Kavlie.

En pengeinnkrever, to tidligere advokater, en nattklubbeier og Brasil-investor, en kunsthandler og en bingomillionær er tidligere domfelt i Tromsdal-komplekset. En 61-årig Oslo-advokat ble frifunnet for grovt heleri ifjor høst, men dommen er anket av Økokrim og skal opp til behandling i Borgarting lagmannsrett kommende uke.

Les også:
Vil stramme inn tilsynet av Norges viktigste rente
Stortinget vedtar strengere regler for skatteparadis
Bankene i Hellas er i ferd med å tappes for penger  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.