De drøyt 50 gode årene mellom slutten av andre verdenskrig og tusenårsskiftet var en parentes og engangshendelse, hevder storbanken HSBCs sjeføkonom Stephen King i en artikkel i New York Times.

Etterkrigstidens velstandsøkning i den vestlige verden var en ren tilfeldighet som aldri vil gjentas. Fremover venter magrere tider, skriver di.se.

De siste fem årene har det vært svak eller ingen vekst i store deler av den vestlige verden.

Men ifølge King begynte nedgangen lenge før Lehman Brothers kollapset høsten 2008. Og de vanskelige tidene vil fortsette også når effektene etter finanskrisen ebber ut.

- Også før krisen opplevde de rike landene at skatteinntektene falt, de sosiale utgiftene økte, statsgjelden økte og långiverne ble mer nervøse som følge av lavere veksttakt i økonomiene, skriver King.

- Åpenbart vært for optimistiske

King avviser ifølge di.se. både de som hevder at finanskrisen bare er en forlenget konjunkturnedgang som bør møtes med mer stimulanser, og de som hevder at gjeldskutt, slankere offentlige bidragssystemer og avreguleringer igjen skal slippe løs den iboende vekstkraften i økonomien.

- Begge sider har feil. Det er nå åpenbart at prognosemakerne har vært for optimistiske og spådd veksttakter som ikke er blitt realisert, skriver Stephen King.

Kings oppskrift for fremtiden er det han kaller "økonomisk ærlighet", der de som treffer beslutninger i samfunnet må erkjenne at de avgitte løftene under de gode årene ikke vil bli oppfylt.

- Det betyr høyere pensjonsalder, økt innvandring for å øke størrelsen på den del av befolkningen som er i arbeid, mindre lån fra utlandet, redusert avhengighet av pengepolitikk som skaper finansielle bobler, en ny sosial kontrakt som ikke tar fra de unge og gir til 68-generasjonen, en tøffere holdning til bankene, fortsatt liberalisering av verdenshandelen og, på mellomlang sikt, tiltak for en bærekraftig gjeldsreduksjon, skriver King i artikkelen.

Les også: - Eurokrisen er over, men marerittet blir bare verreRisikerer en «global finansiell storbrann»

Veksten er problemet i verden (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.