Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Bjørn-Egil Mikalsen
Bjørn-Egil Mikalsen les mer

no_topic

Tre år til med høyere boligpriser

Prognosene for boligveksten de neste årene skrus kraftig opp av Norges største meglerhus.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Boligpriser

Klikk på kartet for å søke på boligpriser i et område du er interessert i.

Etter å ha utviklet seg svært moderat gjennom året, skjøt boligprisveksten fart fra september, og fikk et markert oppsving. I de fire siste månedene av 2010 økte boligprisene med 5 prosent.

- Månedsveksten i boligprisene de fire siste månedene av fjoråret i gjennomsnitt vært 1,25 prosent. Det gir en økt risiko for at det kan være en forbruks- og boligprisboble under oppseiling.

Det skriver DnB Nor Markets i rapporten Økonomiske utsikter, som legges frem idag.

- Tross en avdempning i veksttakten fremover, venter vi at årsveksten i boligprisene vil bli 8 prosent i år, om lag det samme som i fjor. Dette har sammenheng med forhold både på etterspørsels- og tilbudssiden. Et langvarig lavt rentenivå, i kombinasjon med forventninger om at nivået skal holde seg lavt i en god stund fremover, er sannsynligvis en forkl#229 på at flere nå velger å gå inn i boligmarkedet, skriver økonomene Kjersti Haugland og Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets.

De fastslår at forbrukernes kjøpelyst er tilbake, og vil være den viktigste bidragsyteren til å løfte aktiviteten i norsk økonomi videre i årene fremover.

- For få boliger
Boligbyggingen var lav i fjor, selv om den tok seg noe opp i forhold til bunnivåene i 2009. Byggearealstatistikken indikerer at det ble igangsatt om lag 20 000 boliger, et nivå så lavt at vi må tilbake til 1999 for å finne tilsvarende.

DnB Nor Markets mener det trolig er flere bygg under arbeid enn denne statistikken isolert sett tilsier, siden det er grunn til å tro at det eksisterer en del godkjente utbygningsprosjekter fra toppen i 2007 som først nå blir satt i gang.

DN.no/kalkulator:
Sjekk her hvor mye du kan låne

Så mye dyrere blir lånet

- Likevel: Tilbudet av boliger ser ut til å være for lite i forhold til etterspørselen. I perioden fra 2005 til 2008, tiltok boligbyggingen markert, til rundt 30 000 enheter i året. I den samme perioden økte antall husholdninger enda mer markert. I toppåret 2008 var økningen på hele 40 000, hovedsakelig på grunn av sterk økning i nettoinnvandringen, skriver Haugland og Aamdal i rapporten.

Flere saker fra dagens rapport:
Flere kan miste jobben
- Tilbake på toppnivået
Pust ut - det kommer ingen ny smell nå

- Syv bekymringer

Jekker opp boligprisveksten
I 2010 steg bruktboligprisene 8,3 prosent, og siden DnB Nor Markets la frem forrige utgave av prognoserapporten Økonomiske utsikter, har meglerhuset oppjustert prognosene for boligprisvekst kraftig.Prognoser for bruktboligprisene i januar 2011:

2011

2012

2013

2014

+8 %

+5 %

+4 %

0 %Prognoser for bruktboligprisene i rapporten som ble lagt frem i august 2010:

2010

2011

2012

2013

+6,4 %

-1,7 %

+2,8 %

+6,2 %

- Holder boligprisveksten oppe fremover
Antall førstegangsetablerere, definert som personer mellom 20 og 34 år, har fått et løft de siste årene.

Ifølge SSBs anslag vil denne tendensen fortsette framover, og dermed bidra til å trekke opp boligbehovet ytterligere.

- Vi venter et solid oppsving i boliginvesteringene de nærmeste årene, som respons på de høye prisene. Det tar erf#229smessig mye tid før økt boligbygging får utslag i boligmassen, så det er grunn til å vente at tilbudssiden vil bidra til å holde boligprisveksten oppe fremover, skriver DnB Nor Markets.

Les flere saker på DN.no:
- Budrundene blir aggressive
Vil gi mer for hyttedrømmen

Rentestyrt boligvalg