- Myndighetenes ønske om at bankene skal bremse utlån til boliglån virker, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 til DN.no.

Bankene strammet svakt inn på sin kredittpraksis overfor husholdningene i 4. kvartal 2012, viser Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal 2012, som legges frem idag.

Kredittpraksisen ble strammet mer til for førstehjemslån enn for samlede utlån. Innstrammingen for førstehjemslån begrunnes med Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis.

- Bankene blir pålagt å holde mer kapital bak hvert boligutlån, noe som øker bankens kostnad ved å yte lån. For å dekke inn de økte kostnadene økt kapitalkrav medfører har bankene økt marginene, i tillegg til andre tiltak for å redusere andre kostnader. Resultatet er at færre får avdragsfrie lån, færre får førstegangslån, og det er økt etterspørsel etter fastrentelån, sier Holvik.

- Må spare mer selv
Fremover forventer bankene å stramme svakt inn på både samlet kredittpraksis og kredittpraksis for førstehjemslån, ifølge sentralbankens utlånsundersøkelse.

- For de som skal etablere seg betyr det at de må spare mer selv eller skaffe seg lån fra andre kilder som foreldre og liknende før de får etablert seg med egen bolig - eventuelt må de akseptere å etablere seg andre steder enn i de store byene, sier sjeføkonomen.

- Liten effekt på boligmarkedet
Holvik mener innstrammingene vil bidra til å dempe boligprisveksten.

- Men som vi erfarte på 1980-tallet så har det en tendens til å etableres et gråmarked for kreditt når banker blir regulert, men det finnes rikelig med kapital i samfunnet og renten er kunstig lav i forhold til aktivitet og vekst i økonomien, sier Holvik.

Derfor tror hun bankreguleringene trolig kun vil ha en liten effekt på boligmarkedet så lenge befolkningsveksten er høy, ledigheten rekordlav, lønnsveksten høy og realrenten etter skatt svært lav, sier Holvik.

Flere ville ha fastrente
Bankene rapporterer om uendret samlet låneetterspørsel fra husholdningene i 4. kvartal 2012.

I 4. kvartal falt etterspørselen etter førstehjemslån og rammelån, mens etterspørselen etter fastrentelån økte. Norges Bank har sett samme tendens i hele 2012.

Endringene var ventet ved utgangen av 3. kvartal og forventes å fortsette i 1. kvartal 2012, skriver Norges Bank.

Samlet forventer bankene at husholdningenes låneetterspørsel holder seg uendret.

Strengere i forhold til boligens verdi
Bankene har holdt utlånsrentene om lag uendret over lengre tid, samtidig som innlånskostnadene har falt. Det har gitt økte utlånsmarginer. Økningen var verken forventet i 3. eller 4. kvartal. Den forventes heller ikke å fortsette i 1. kvartal 2013.

Bankene har også strammet inn kredittpraksisen ved å stille noe strengere krav til gjeld i forhold til boligens verdi.

Andre lånebetingelser overfor husholdningene forventes å bli holdt om lag uendret i 1. kvartal 2013.

Les siste om privatøkonomi:
<b>Når toppen neste år: Boligprisfallet rykker nærmere</b>

<b>Sikrer seg boligen før visning: Slik kuppet de drømmeleiligheten</b>

En jubelnyhet for alle med egen bolig

<b>Kan tape 42.000 kr.: - Ikke sprett BSU-kontoen i år, hvis du kan la være</b>

<b>Farlig eksperthjelp: Tar du med fagfolk på boligvisning risikerer du ekstra trøbbel</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.