Norges Bank kutter styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent, opplyser sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse torsdag.

- Stor usikkerhet

– Oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket. Derfor settes renten ned, sier Olsen.

Norges Banks hovedstyre venter nå en styringsrente på 1,25 prosent eller lavere ut 2016.

- Men det hersker stor usikkerhet, sier Olsen.

Barberer vekstforventningene

Sentralbanken senker også rentebanen, som innebærer at det lave rentenivået vil vare lenger enn tidligere anslått.

"Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 0,75–1,75 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 19. mars 2015, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser", heter det i dagens pressemelding.

Norges Bank påpeker at oppgangen i verdensøkonomien er fortsatt moderat, og usikkerheten om utviklingen fremover er stor. Norges Bank senker nå forventningen (BNP-anslaget) til veksten i Fastlands-Norge til 1,5 prosent i 2015, fra tidligere 2,25 prosent.

"Her hjemme er vekstutsiktene svekket. Aktiviteten i petroleumsnæringen avtar, og det kraftige fallet i oljeprisen vil trolig forsterke denne utviklingen. Det vil gi ringvirkninger for resten av økonomien, og arbeidsledigheten kan øke noe fremover", heter det.

Samtidig har kronen svekket seg mye, som demper utslagene på norsk økonomi og bidrar til å holde inflasjonen oppe, ifølge sentralbanken.

Overrasket alle

Norges Banks renteprognose tilsier en styringsrente på 1,50 prosent i 2014, 1,25 prosent i 2015, 1,25 prosent i 2016, og 1,50 prosent i 2017. I forrige rapport, publisert i september, anslo sentralbanken en styringsrente på 1,50 prosent i 2014, 1,50 prosent i 2015, 1,50 prosent i 2016 og 2,00 prosent i 2017.

Dermed overrasket Norge Bank de aller fleste.

Av 14 økonomer TDN Finans var i kontakt med med forut for rentemøtet, trodde kun én på rentekutt. Samtlige ventet imidlertid at rentebanen ville bli senket, og flere har sett to rentekutt det kommende året.

- Biter på norsk økonomi

Da Norges Bank holdt renten uendret på forrige rentemøte i oktober, ble det vist til at utviklingen ute og fallet i oljeprisen har økt usikkerheten om veksten fremover.

Siden har oljetellingstallene bekreftet betydelig svakere oljeinvesteringer både i år og neste år, mens det hersker stor usikkerhet om 2016.

Oljetellingen har også fått SSB til å barbere sine anslag for den økonomiske veksten i Norge de kommende årene, og det var ventet at Norges Bank ville følge etter. Samtidig har oljeprisen falt over 40 prosent siden sommeren.

- Oljeprisen har kommet ned på et nivå der den biter på norsk økonomi, sier direktør for pengepolitikk Birker Vikøren i Norges Bank, og viser til signaler fra Regionalt nettverk.  (saken fortsetter under grafikken)

Onsdag kom også inflasjonstall som viste en prisstigning på 1,9 prosent (KPI).

Inflasjon på linje

På årsbasis steg kjerneinflasjonen (KPIJAE), som tar vekk svingninger i energiprisene, med 2,4 prosent i november, mot 2,5 prosent måneden før, ifølge SSB.

Dette var i tråd med både markedsforventningene og anslaget til Norges Bank.

Sentralbanken har som mål at rentesettingen bidrar til å holde inflasjonen nær 2,5 prosent over tid. Gårsdagens inflasjonstall kom imidlertid for sent for ha betydning for dagens rentebeslutning.

Flytter tidspunkt

Norges Bank legger samtidig som rentebeskjeden frem «Pengepolitisk rapport» torsdag. Dette er sentralbankens ferskeste vurdering av de økonomiske utsiktene.

I forrige utgave av Pengepolitisk rapport, publisert i september, varslet sentralbanken uendret rente frem til 2. kvartal 2016.

Rentemøtet avholdes dagen før rentebeskjeden.

Neste rentemøte er torsdag 19. mars 2015. Fremtidige rentebeskjeder er flyttet til klokken 10.30, fra tidligere klokken 10.00, opplyser Norges Bank torsdag.

Les også: - Vi har fått et sjokk i norsk økonomi

  Nå må du ut med ni kroner for en euro

- Oljeprisene vil holde seg på bunnivåer

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.