Det er bare tull at Norge trenger innvandrere. Ikke-vestlige innvandrere påfører landet nettotap, mener investor og Umoe-sjef Jens Ulltveit-Moe.

– Ikke-vestlige innvandrere er et rent nettotap, ifølge Brochmann-utvalget. De arbeider bare en kort tid, og så går de inn i trygdesystemet. Ut ifra et liv arbeider de langt færre år enn det nordmenn gjør, sier Ulltveit-Moe til VG.

Brochmann-utvalget la nylig fram en rapport om velferdsstatens framtid i lys av økt migrasjon. Ulltveit-Moe mener utvalget har gått grundig til verks.

- Gjør Norge en stor tjeneste
Han mener også at utvalget kaller en spade for en spade.

– De gjør Norge en stor tjeneste ved å gjøre det. Vi har altfor lenge hatt romantiske drømmer om dette, og vi har trodd at vi får både i pose og sekk. At vi gjør det på grunn av humanitært grunnlag, og at vi tjener på det. Utvalget tar livet av myten om at vi er avhengig av innvandring for å opprettholde velferdsstaten, sier Ulltveit-Moe.

Han mener at arbeidskraft fra Sverige og fra Øst-Europa er viktig for Norges servicenæring og bygg- og anleggsbransjen. Men når det gjelder ikke-vestlige innvandrere, viser Ulltveit-Moe til tall fra Statistisk sentralbyrå som slår fast at Norge har et nettotap. EØS-innvandrere kommer til Norge, jobber noen år og reiser tilbake. Det gjør ikke ikke-vestlige innvandrere, mener han.

– Med ikke-vestlig innvandring er det motsatt. Det uthuler velferdsstaten, sier Ulltveit-Moe.

Ulltveit-Moe mener ikke at trygdeytelsene i Norge er for gode, men han mener det må stilles mer krav for å få tilgang på godene. Han støtter videre Brochmann-utvalgets forslag om å fjerne kontantstøtten.

Svekker velferdsmodellen
Over halvparten av de spurte mener at velferdsmodellen i Norge blir svekket som følge av økt inn- og utvandring, ifølge en meningsmåling som InFact har laget for VG.

Ifølge målingen mener 55,2 prosent at velferdsmodellen svekkes på grunn av inn- og utvandring. 23,6 prosent mener at den norske modellen tåler økt migrasjon.

Undersøkelsen kommer uken etter at Brochmann-utvalget la fram en rapport om velferdsstaten og utfordringene som er knyttet til økt migrasjon. Utvalget foreslår å kjøpekraftjustere ytelser til gjenlevende ektefelle og barnepensjon der mottakerne bor utenfor EØS.

Deltakerne i undersøkelsen har blitt spurt om norske ytelser bør tilpasses prisnivået i landet mottakeren flytter til, svarer 58,9 prosent ja. 22,4 prosent mener derimot at ytelsene bør beholdes som de er, uansett hvor mottakeren bor.


Les også: Svensker får hakeslepp av norske sosialytelser

Skal snu alle steiner for å redusere trygdeeksport
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.