Gøril Bjerkan

Gøril Bjerkan, siviløkonom NHH/cand.oecon., jurist, stipendiat ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Likestillingens pris

Lavere fødselsrater kan være resultatet av et vellykket likestillingsprosjekt.

Publisert: Oppdatert:

Færre barn som må følges til barnehagen kan være et resultat av at norsk likestillingspolitikk har vært vellyket. Men en politikk som ikke gir kvinner incentiv til å ville få et for samfunnet tilstrekkelig antall barn, er ikke bærekraftig på lang sikt.
Færre barn som må følges til barnehagen kan være et resultat av at norsk likestillingspolitikk har vært vellyket. Men en politikk som ikke gir kvinner incentiv til å ville få et for samfunnet tilstrekkelig antall barn, er ikke bærekraftig på lang sikt. (Foto: Ida von Hanno Bast)