Det internasjonale pengefondet IMF gjør med jevne mellomrom vurderinger av norsk økonomi og økonomisk politikk.

I en fersk rapport som ble overlevert finansminister Sigbjørn Johnsen peker fondet på at norsk økonomi fortsetter å gjøre det bra, og viser til en årlig BNP-vekst på 2,5-3 prosent.

Likvel er det spesielt fire faremomenter som truer norsk økonomi, mener fondet. «Flaks og god økonomisk styring har skapt nye, økonomiske utfordringer», skriver fondet i sin rapport.

Stigende lønnskostnader:

Økte oljerelatert aktivitet i fastlands-økonoien har gitt høyt nivå på både inntekter og sysselsettingen i Norge, men det presser også opp produksjonskostnadene og forverrer konkurranseevnen i resten av fastlandsøkonomien.

Stimulerende finanspolitikk:

Høye olje- og gasspriser og ny produksjon har gitt et ekstra løft til det allerede solide oljefondet. Det gir rom for økte overføringer til fondet, som gir økt stimulanse inn i norsk økonomi på et tidspunkt der økonomien er på eller nær full kapasitetsutnyttelse.

Stigende boligpriser og høy privat gjeld:

Boligprisboomen har delvis blitt støttet opp av boom i olje og gass. Oljesektorens økende viktighet i fastlands-Norge og større overføringer fra oljefondet har lagt press på lønninger og ført til boligprishopp. Boligprisene er på rekordnivåer, og husholdningenes gjeld holder seg på 200 prosent av disponibel inntekt.

Langsiktige utfordringer:

Forventning om lenger levetid som kommer av den gode helsen til den norske befolkningen kommer til å bidar til høyere, langsiktige, aldersrelaterte kostnader.

Norge er ikke isolert
Norsk økonomi er ifølge IMF sårbar overfor lavere etterspørsel etter eksportvarer og lavere oljepriser. Virkningene av slike hendelser vil forsterkes dersom etterspørselen i boligmarkedet skulle gå ned eller bankene får problemer med å finansiere seg ute.

- Norge er ikke isolert fra det som skjer i resten av verden. Vår beste beskyttelse er å holde orden i eget hus. Jeg er enig med IMF i at forsiktig bruk av oljepenger er viktig for å støtte opp under konkurranseutsatte virksomheter. IMF gir sin støtte til handlingsregelen og til at vi ikke bruker penger utenom denne regelen gjennom låneordninger eller nye fond. Det er jeg glad for, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en kommentar etter rapporten.

IMF mener at norske myndigheter ikke gjør nok for å holde tilbake presset i norsk økonomi, og mener at det meste tilsier mindre pengebruk enn i dag.

«Alle disse risikofaktorene og fremtidige forpliktelser er argumenter for mindre pengebruk enn den strengeste fortolkningen av handlingsregelen tilsier», skriver IMF.

Les fra forrige rapport her: To kriser som truer Norge

Les også: Norge er fortsatt ikke helt som andre land (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.