Annette Alstadsæter

Annette Alstadsæter, professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Senter for skatte- og adferdsforskning

Ektefolk til karrieren skiller oss ad?

Suksess har sin pris – i alle fall kvinners suksess. Eit karrierehopp for kvinner doblar sjansen for skilsmisse.

Publisert: Oppdatert:

Under studietida mi ved NHH spøkte mannlege medstudentar med at dei ikkje ville finne seg en annen siviløkonom. Sjukepleiarar og lærarar var populære yrke for potensielle koner ..., då dei utdanningane blei sett på som fleksible og kunne passa godt med framtidig familieliv.
Under studietida mi ved NHH spøkte mannlege medstudentar med at dei ikkje ville finne seg en annen siviløkonom. Sjukepleiarar og lærarar var populære yrke for potensielle koner ..., då dei utdanningane blei sett på som fleksible og kunne passa godt med framtidig familieliv. (Foto: Christopher Olssøn)