I dag sparket statssekretær Ingrid Fiskaa i Utenriksdepartementet i gang et nytt forskningsprogram om kapitalflukt og skatteparadis på et kick off-seminar i regi av Forskningsrådet.

- Vi vet at omfanget er stort og at skadevirkningene er store - men vi mangler mye kunnskap. Men vi har ingen konkrete tall og vet for lite om måtene enkeltpersoner og selskaper bruker skatteparadisene på, sier Fiskaa til DN.no.

- Tilgangen på kapital og kapitalflukt påvirker mulighetene for økonomisk fremgang i utviklingsland. Det er absolutt behov for mer kunnskap og forskning på dette feltet. Derfor har regjeringen gitt penger til dette forskningsprogrammet, forklarer hun.

50 millioner kroner er satt av til programmet som går frem til 2015.

Enormt problem
Ifølge Kapitalfluktutvalget (NOU 2009:19) utgjør ulovlig kapitaleksport fra utviklingsland 10 ganger mer enn den gavebistanden disse landene mottar.

Skatteparadisene øker risikoen i internasjonale finansmarkeder, undergraver skattesystemer og svekker offentlige finanser, fører til skjevfordeling av skatteinntekter og skattebyrde, gjør økonomisk kriminalitet mer lønnsomt og svekker mulighetene for vekst i utviklingsland.

Når regjeringen nå har bevilget 50 millioner til forskning på skatteparadiser og kapitalflukt, viser det at også kunnskapsbehovet på området blir tatt på alvor. Dette feltet er klart underforsket, både her i landet og internasjonalt, mener divisjonsdirektør Jesper Simonsen i Forskningsrådets nye Divisjon for samfunn og helse.

- Det er flere årsaker til dette, men det er ingen grunn til å legge skjul på at tilgangen til data er en hovedutfordring, særlig når det gjelder mer lysskye transaksjoner. Beregningene av omfanget av kapitalflukt og skatteunndragelser er derfor svært usikre, sa han på dagens seminar.

Hvitvasking og skatteunndragelser
Målet med forskningsprogrammet er å bedre forståelsen av hvordan skatteparadis påvirker utviklingsland, særlig når det gjelder hvitvasking og skatt.

Spesiell oppmerksomhet vil være rettet mot tallfesting av kapitalflukt, beskrivelse av hvordan internasjonale selskaper bruker skatteparadis i forbindelse med sine investeringer i utviklingsland, og skatteparadisenes betydning for statenes mulighet for å øke skatteinntektene.

Forskerne inviteres også til å drøfte hvordan nasjonale og internasjonale institusjoner kan bidra til å redusere de hindringene skatteparadisene skaper for bærekraftig økonomisk utvikling.

- Må jobbe på flere nivåer
- Vi må jobbe på mange nivåer for å få stoppet pengestrømmen til skatteparadisene, men til syvende og sist handler det om å få mer åpenhet, økt innsyn. Det er hemmelighold som er det store problemet, sier Ingrid Fiskaa.

Illegal kapitalflukt fra u-land er estimert til 641-941 milliarder dollar, ifølge NOU 2009:19.

Les også: Flyttet 7,5 milliarder på fem år

<b>- Svalbard kan bli et skatteparadis </b>

<b>Oljefondets svenske gullgutter sylter ned i skatteparadis</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.