Idag la Scheel-utvalget frem sin rapport, med forslag til nytt skattesystem.

Utvalget anbefaler at skattesatsen på alminnelig inntekt for personer settes ned til 20 prosent, og at det innføres en progressiv skatt på personinntekt som også erstatter dagens toppskatt.

Endringene medfører lavere marginalskatt på både kapital- og arbeidsinntekter for de fleste skattytere. Skattegrunnlaget for personer foreslås utvidet ved å fjerne en rekke fradrag som har svak tilknytning til inntekten.Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres til 20 prosent.

Les mer fra rapporten:
- De legger seg ut med samtlige politiske partier
Foreslår store kutt i personskatten
Ny toppskatt slår inn på 140.000
Vil øke merverdiavgiften
Slik skal skatte-lettelsene betales
Selger hvis det blir skatt på utleie
Slik blir boligskatten

Det innføres en ny skatt på all personinntekt med fire trinn, som også erstatter dagens toppskatt. Det foreslås en sats på 3 prosent for inntekter mellom 140 000 kroner og 206 000 kroner og en sats på 6 prosent for inntekter mellom 206 000 kroner og 544 800 kroner. Satsen vil være 15 prosent for inntekter mellom 544 800 kroner og 885 600 kroner og 18 prosent for inntekter over 885 600 kroner.

Endring i skatt med forslag til endringer i direkte skatt for personer (1). Gjennomsnittlig endring i skatt med provenynøytralt forslag i ulike intervaller for bruttoinntekt sammenlignet med fremførte 2014-regler. Negative tall betyr lettelser. Kroner.


 

 

(1) Inkluderer økt skatt på eierinntekt, øvrige endringer i inntektsbeskatningen av personer og endringer i formuesskatten.
Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Les også:
- Timingen er ikke spesielt god nå
Derfor heier de  på økt boligskatt
Vil kutte BSU og pendlerfradrag
Skatteutvalg anbefaler å øke formuesskatten
Kommentar: Regjeringen får et forslag den ikke kan si ja til
– Det er helt ufattelig. Jeg gruer meg  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.