Scheel-utvalget er et offentlig skatteutvalg nedsatt av Stoltenberg-regjeringen. Utvalget ledes av administrerende direktør Hans Henrik Scheel i Statistisk sentralbyrå.

I mandatet viste Stoltenberg-regjeringen blant annet til trenden med lavere selskapsskattesatser internasjonalt og tiltak mot uønskede skatte­tilpasninger over landegrensene:

«Målet med utredningen er å sikre at Norge i årene som kommer har et robust skatte­system som er tilpasset stor internasjonal mobilitet av skattegrunnlag. Skattesystemet må også fremover bidra til at velferdsordningene kan ­opprettholdes, samtidig som det skal være attraktivt å investere og skape arbeids­plasser i Norge.»

Hans Henrik Scheel har tidligere vært ekspedisjonssjef i Skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet. Scheel har vært medlem i Aarbakkegruppens og Skaugeutvalgets utredninger som la grunnlaget for skattereformene i 1992 og 2006.

De øvrige medlemmene er:

Annette Alstadsæter, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med personers og bedrifters skattetilpasning. Blant annet har Aalstadsæter utredet problemstillingen for den svenske ekspertgruppen for offentlig økonomi (ESO).

Beate Bentzen som har arbeidet over 20 år i Finansdepartementets skattelovavdeling. Bentzen har erfaring fra praktisk ligningsarbeid fra Oljeskattekontoret. Hun har også erfaring fra Regjeringsadvokaten og Statsministerens kontor.

Joachim M. Bjerke, advokat og partner samt leder av skattegruppen i advokatfirmaet BA-HR. Bjerke har kjennskap til selskapsskatt, herunder internprising og internasjonale forhold.

Aleksander Grydeland, advokat og partner i EY. Grydeland har arbeidet flere år i PwC og har tidligere vært leder for skatteavdelingen i Aker Solutions. Han har erfaring med internasjonal selskapsbeskatning.

Guttorm Schjelderup, professor ved Norges Handelshøyskole og har de siste årene forsket på beskatning av multinasjonale selskaper. Han var leder av Rederiskatteutvalget og Kapitalfluktutvalget. Schjelderup leder i dag Norwegian Centre for Taxation ved Norges Handelshøyskole.

Kristina Ståhl, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen og professor i finansrett ved Universitetet i Uppsala. Ståhl har deltatt i flere svenske skatteutredninger. Ståhl er sakkyndig i den pågående svenske företagsskattekommittén.

Peter Birch Sørensen, professor ved Københavns Universitet. Sørensen har forsket på emner innen makroøkonomi og skatteøkonomi, herunder bedrifts- og kapitalbeskatning. Sørensen har blant annet bidratt i skatteutredning i Sverige og Canada.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også:

Vil kutte BSU- og pendlerfradrag

Scheel-utvalget går trolig for statlig eiendomsskatt

Inviterer alle partier til skattereform