DN skrev fredag at flere forskere tar til orde for å avskaffe karakterene i orden og oppførsel. Økonomiprofessor Mari Rege mener at disse vurderingene kan virke mot sin hensikt og stemple unge som allerede sliter. De fleste av disse er gutter.

Les Reges kronikk her.

Hverken Statistisk sentralbyrå eller Utdanningsdirektoratet har en nasjonal oversikt over hvor mange elever som får nedsatt karakter i orden og oppførsel, men tall fra Utdanningsetaten i Oslo viser at:

  • En dobbelt så stor andel av guttene gikk ut fra 10. klasse i Oslo med nedsatt standspunktkarakter. 14,4 prosent av guttene fikk enten vurderingen «nokså god» eller «lite god» i orden, mot 7,2 prosent av jentene.
  • 6,6 prosent av guttene fikk nedsatt karakter i oppførsel, mot bare 2,1 prosent av jentene.

Dette kommer i tillegg til statistikk som viser at jentene gjør det bedre i alle fag på grunnskolen unntatt gym (se Utdanningsdirektoratets karakterrapport her)

Det er også en større andel gutter som dropper ut av videregående. Dette forplanter seg videre oppover.

DN har tidligere skrevet om den klare jentedominansen i høyere utdannelse generelt, og spesielt på prestisjefagene som krever høyt karaktersnitt fra videregående, som medisin, jus og psykologi.

Les også: Problemet med guttene

– Er det fortjent at guttene taper også her, skoleforsker Thomas Nordahl?

– Det er lite forskning på bruken av ordenskarakterer og effekten av den. Men hvis man sammenligner resultatene fra nasjonale prøver, der de som retter ikke vet elevens kjønn, ser vi at guttene scorer nærmere jentene enn de gjør på standpunktkarakteren, sier Nordahl, som er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.

– Det tyder på at elever som tilpasser seg skolen godt får en god vurdering i faget, og at jentene har skjønt elevrollen bedre enn guttene. Det vil si at noen gutter kanskje får ufortjent nedsatt ordenskarakter fordi de har en annerledes, utfordrende væremåte, sier Nordahl.

Les også: Nesten alle toppelevene fullfører

Han sier problemet med ordenskarakteren er at den i seg selv gir lite læring, og at den aldri kan bli objektiv.

– Meg bekjent er det veldig få skoler som har klare kriterier for dette. Vurderingen kan være objektiv i betydningen at det er en grense for antall anmerkninger man kan ha, men det er helt opp til den enkelte lærer å vurdere når du skal få anmerkning, sier Nordahl.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil derimot beholde karakterene i orden og oppførsel.

– Det er en spennende idé, men et dårlig forslag, sier han om Mari Reges forslag om å avskaffe vurderingsformen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.