Dagens Næringsliv

Åpne i appen

Åpne

Inntektshopp for vintopper

Tekst
Christopher Moestue og Moestue Group overtar salget av Hans A. Flaatens viner. Foto: Sune Eriksen

Christopher Moestue og Moestue Group overtar salget av Hans A. Flaatens viner. Foto: Sune Eriksen

Tre vintopper fikk solide inntektshopp i 2015. Men fremgangen skyldes ikke økt vinsalg.

De ferske personskattelistene fra 2015 viser at hovedaktørene i Norges vinbransje har hatt en søt lønnsvekst i året som gikk.

Fra vin til film

Med en inntekt rett i underkant av 30 millioner kroner er Geir Henning Eikeland den av de norske vinimportørene som står med den høyeste personinntekten i 2015.

Eikeland solgte 51 prosent av selskapet Excellars, et selskap som blant annet har hatt suksess med bestselgeren Doppio Passo, til Arcus-gruppen i 2011.

– Min inntekt fra 2015 er relatert til utbytte fra vinselskapet og fra mitt eget selskap Tuneworks, som har opparbeidet seg kapital gjennom salg av aksjeposter i Excellars, sier Geir Eikeland på telefon.

Eikeland har nå byttet bransje og driver gjennom selskapet Tuneworks finansiering av spillefilmer og tv-serier. De siste prosjektene han har vært med på, inkluderer blant annet «Burning 2» og «Løvekvinnen».

– I løpet av 2016 har jeg gradvis solgt meg ut av vinselskapet og eier nå ti prosent av aksjene, forteller han.

Tidoblet inntekten

Christopher Moestue, eier av Moestue Group, er nummer to på personinntektslisten over norske vinimportører i 2015, med en ligningsmessig inntekt på 25,8 millioner kroner. Dette er et reelt lønnshopp – og en nær tidobling av inntekten på 2,9 millioner kroner fra 2014. Christopher Moestue har nå en samlet personlig formue 101,5 millioner kroner.

- Etter mange års oppbygging av overskudd uten å ta ut utbytte var det naturlig å gjøre dette i sammenheng med annonserte endringer av utbytteskatten. Intet utover det som har gått til å betale skatten er tatt ut av bedriften, skriver Christopher Moestue i en kommentar til DN

Moestue Grape Selections, det største selskapet i Moestue Group, hadde i 2015 en omsetning på 241 millioner kroner og er med det den største enkeltstående vinimportøren i Norge. Årsomsetningen gikk ned 4,4 prosent fra 2014. Resultat før skatt var på 13 millioner – mot 21 millioner i 2014.

Traff valutablink

I 2015 kjøpte Moestue Group alle aksjene i selskapet Hans A. Flaaten fra Nils Flaaten og hans nærmeste familie. Nils Flaaten står oppført med en ligningsmessig inntekt på 21,4 millioner kroner i 2015.

– Vi fikk betalt for aksjene av Moestue Group, og Hans A. Flaaten har nå gått inn som et eget selvstendig selskap i Moestue Group, sier Nils Flaaten til DN som en kommentar til sin egen inntekt i 2015.

- Selv har jeg gått over i en rådgiverrolle, jobber tett med vinbøndene som før, men eier ingen aksjer i selskapet.

Nils Flaaten legger til at en del av de store inntektene fra 2015 også innebefatter finansinntekter gjennom kjøp og salg av valuta.

Norges importører av vin og brennevin økte omsetningen med 400 millioner kroner i 2015 og selger nå varer for til sammen 5,4 milliarder kroner. Det samlede resultatet før skatt var på 330 millioner kroner, en økning på 40 millioner kroner fra 2014, ifølge tall fra Kapital.

&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="fbfeed"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="copybody"&gt;&amp;lt;p&amp;gt;De ferske personskattelistene fra 2015 viser at hovedakt&amp;amp;oslash;rene i Norges vinbransje har hatt en s&amp;amp;oslash;t l&amp;amp;oslash;nnsvekst i &amp;amp;aring;ret som gikk.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt; &amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;h2&amp;gt;Fra vin til film&amp;lt;/h2&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Med en inntekt rett i underkant av 30 millioner kroner er Geir Henning Eikeland den av de norske vinimport&amp;amp;oslash;rene som st&amp;amp;aring;r med den h&amp;amp;oslash;yeste personinntekten i 2015.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Eikeland solgte 51 prosent av selskapet Excellars, et selskap som blant annet har hatt suksess med bestselgeren Doppio Passo, til Arcus-gruppen i 2011.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;– Min inntekt fra 2015 er relatert til utbytte fra vinselskapet og fra mitt eget selskap Tuneworks, som har opparbeidet seg kapital gjennom salg av aksjeposter i Excellars, sier Geir Eikeland p&amp;amp;aring; telefon.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Eikeland har n&amp;amp;aring; byttet bransje og driver gjennom selskapet Tuneworks finansiering av spillefilmer og tv-serier. De siste prosjektene han har v&amp;amp;aelig;rt med p&amp;amp;aring;, inkluderer blant annet &amp;amp;laquo;Burning 2&amp;amp;raquo; og &amp;amp;laquo;L&amp;amp;oslash;vekvinnen&amp;amp;raquo;.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;– I l&amp;amp;oslash;pet av 2016 har jeg gradvis solgt meg ut av vinselskapet og eier n&amp;amp;aring; ti prosent av aksjene, forteller han.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt; &amp;lt;strong&amp;gt;Les ogs&amp;amp;aring;: &amp;lt;a href="internal:/article/5661952" id="_6c2af541-893a-4232-988c-1a6512640416"&amp;gt;Nordmannen styrte et av verdens st&amp;amp;oslash;rste vinfond og kj&amp;amp;oslash;pte vinslott i Bordeaux. S&amp;amp;aring; kollapset alt&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;amp;nbsp;(+)&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt; &amp;lt;h2&amp;gt;Tidoblet inntekten&amp;lt;/h2&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Christopher Moestue, eier av Moestue Group, er nummer to p&amp;amp;aring; personinntektslisten over norske vinimport&amp;amp;oslash;rer i 2015, med en ligningsmessig inntekt p&amp;amp;aring; 25,8 millioner kroner. Dette er et reelt l&amp;amp;oslash;nnshopp – og en n&amp;amp;aelig;r tidobling av inntekten p&amp;amp;aring; 2,9 millioner kroner fra 2014. Christopher Moestue har n&amp;amp;aring; en samlet personlig formue 101,5 millioner kroner.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;- Etter mange &amp;amp;aring;rs oppbygging av overskudd uten &amp;amp;aring; ta ut utbytte var det naturlig &amp;amp;aring; gj&amp;amp;oslash;re dette i sammenheng med annonserte endringer av utbytteskatten. Intet utover det som har g&amp;amp;aring;tt til &amp;amp;aring; betale skatten er tatt ut av bedriften, skriver Christopher Moestue i en kommentar til DN&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Moestue Grape Selections, det st&amp;amp;oslash;rste selskapet i Moestue Group, hadde i 2015 en omsetning p&amp;amp;aring; 241 millioner kroner og er med det den st&amp;amp;oslash;rste enkeltst&amp;amp;aring;ende vinimport&amp;amp;oslash;ren i Norge. &amp;amp;Aring;rsomsetningen gikk ned 4,4 prosent fra 2014. Resultat f&amp;amp;oslash;r skatt var p&amp;amp;aring; 13 millioner – mot 21 millioner i 2014.&amp;lt;/p&amp;gt;&amp;lt;ul&amp;gt; &amp;lt;li&amp;gt; &amp;lt;strong&amp;gt;Brutal kamp om plassen i polhyllene: &amp;lt;a href="internal:/article/5646814" id="_c2bf3184-1fb9-4d26-947a-dbb475ffc0d5"&amp;gt;– Sjokkert over hva norske vinimport&amp;amp;oslash;rer forteller om andre firmaer&amp;lt;/a&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;/ul&amp;gt; &amp;lt;h2&amp;gt;Traff valutablink&amp;lt;/h2&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;I 2015 kj&amp;amp;oslash;pte Moestue Group alle aksjene i selskapet Hans A. Flaaten fra Nils Flaaten og hans n&amp;amp;aelig;rmeste familie. Nils Flaaten st&amp;amp;aring;r oppf&amp;amp;oslash;rt med en ligningsmessig inntekt p&amp;amp;aring; 21,4 millioner kroner i 2015.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;– Vi fikk betalt for aksjene av Moestue Group, og Hans A. Flaaten har n&amp;amp;aring; g&amp;amp;aring;tt inn som et eget selvstendig selskap i Moestue Group, sier Nils Flaaten til DN som en kommentar til sin egen inntekt i 2015.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;- Selv har jeg g&amp;amp;aring;tt over i en r&amp;amp;aring;dgiverrolle, jobber tett med vinb&amp;amp;oslash;ndene som f&amp;amp;oslash;r, men eier ingen aksjer i selskapet.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Nils Flaaten legger til at en del av de store inntektene fra 2015 ogs&amp;amp;aring; innebefatter finansinntekter gjennom kj&amp;amp;oslash;p og salg av valuta.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;Norges import&amp;amp;oslash;rer av vin og brennevin &amp;amp;oslash;kte omsetningen med 400 millioner kroner i 2015 og selger n&amp;amp;aring; varer for til sammen 5,4 milliarder kroner. Det samlede resultatet f&amp;amp;oslash;r skatt var p&amp;amp;aring; 330 millioner kroner, en &amp;amp;oslash;kning p&amp;amp;aring; 40 millioner kroner fra 2014, if&amp;amp;oslash;lge tall fra Kapital.&amp;lt;/p&amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;iframe allowfullscreen="allowfullscreen" allowtransparency="true" frameborder="0" height="1107" id="datawrapper-chart-yYalm" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" msallowfullscreen="msallowfullscreen" oallowfullscreen="oallowfullscreen" src="//datawrapper.dwcdn.net/yYalm/1/" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen" width="100%"&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/field&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Vinimport" relevance="1.0"/&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</p></div>(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.