Torsdag formiddag la sentralbanken frem beslutningen om å senke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

- Oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket. Derfor settes renten ned, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da beslutningen ble lagt frem.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets mener imidlertid at et rentekutt er gal medisin for omstillingene Norge må gjennom som følge av fallet i oljenæringen.

En lavere rente fører til at kronekursen svekker seg. Rentebeskjeden torsdag formiddag førte umiddelbart til at kronen raste.

«Kunstig svak krone»

Ifølge Dørum er to ting verdt å merke seg når det gjelder den svake kronekursen.

- Erfaringer fra tidligere kursbevegelser er at den type bevegelser kan være til låns, du får en effekt når det skjer noe overraskende, men det er ikke sikkert at effekten er varig, sier han.

Det andre er at den svake kronen kan tilsløre de omstillingsbehovene Norge står foran.

- De bedriftene som trenger en kronekurs på ni mot euro, de er ikke liv laget, for å si det litt brutalt. Vi kan ikke påregne at kronekursen vil være så svak som det den er nå. Den effekten er i beste fall kortvarig. Hvis du får en «kunstig» svak krone tilslører den kanskje de omstillingsbehovene vi uansett står overfor.

Gir effekt der det ikke er behov

Dersom rentekuttet får gjennomslag i bankenes utlånsrenter, virker kuttet i retning av å redusere bedrifters og husholdningers lånekostnader. Dørum peker på at dette vil øke kjøpekraften deres, som igjen fører til høyere forbruk og høyere aktivitet.

- Men i liten grad rettet mot den delen av industrien som får smellen som følge av nedgang i oljeinvesteringene, understreker han.

Lavere renter kan også bidra til å øke boligprisene og boligbyggingen. Ifølge Dørum fører dette til en ytterligere styrkning av den skjermede delen av økonomien.

- Samtidig som at vi allerede har et høyt gjeldsnivå i norske husholdninger og derfor risikerer man at norske husholdninger blir mer forgjeldede og mer utsatte dersom omstillingene skulle bli tøffere enn man ser for seg, sier han.

For lite vekt på finanspolitikken

- I og med at oljenedgangen er et avgrenset problem, mener jeg at budsjettpolitikken er mer egnet til å drive den type skreddersøm som man trenger når oljebremsen gjør at vi må omstille oss vekk fra Nordsjøen og over mot eksportmarkedene, sier Dørum.

Ifølge ham er renten et riktig virkemiddel dersom utslagene i norsk økonomi blir så sterke at boligpriser, forbruk og kreditt bremser opp mer enn ønskelig.

- Norges Bank har lagt mer vekt på det, og mindre vekt på på budsjettpolitikken, sier Dørum.

Vil ikke ha nytt kutt i mars

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.
Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank. (Foto: Thor Nielsen.)
Sjeføkonomen håper derfor at sentralbanken ikke velger å kutte renten ytterligere i mars.

- To rentekutt vil være dobbel dose gal medisin, understreker han.

Dette synet deler Dørum med sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

- På et punkt vil du være nødt til å bestemme deg for om du ser at fallet i oljerelaterte næringer faktisk har en negativ effekt på veksten, for det har vi ikke sett enda. Et rentekutt vil bidra til å blåse opp aktiviteten i de skjermede delene av økonomien, og det har vi egentlig ikke behov for, sier Jullum.

Ifølge ham bør vi se økt ledighet, lavere etterspørsel og avmagring i boligprisene før sentralbanken kan kutte renten ytterligere.

Permanent eller ikke?

Men når det gjelder innretningen av politikken mener Jullum først og fremst at det må tas stilling til hvor permanent oljeprisfallet vil være.

- Hvis det er midlertidig, bør du være forsiktig med politikkresponsen, altså kutte renten og drive aktiv finanspolitikk, fordi det stimulerer de delene av økonomien som det ikke er behov for å stimulere. Tror du at det er permanent, ja vel, da skal du bare kjøre så mye gass du kan med rentekutt, sier han.

Selv tror Jullum at det ikke vil være grunn til å senke renten ytterligere.

- Eksportnæringen vil gå bedre, offentlig etterspørsel øker fortsatt, boliginvesteringene kommer til å øke og privat forbruk kommer til å øke. Det gjør at veksten i norsk økonomi heller blir på oppsiden av det Norges Bank venter, enn på nedsiden. Hvis det er riktig, vil det være mindre grunn til å stimulere aktiviteten ytterligere gjennom rentekutt, understreker Jullum.

Les også:

Han var den eneste som spådde rentekuttet

Sparebank 1 Østfold Akershus setter ned renten

- Vi har fått et sjokk i norsk økonomi

- Så mye dårlig nytt i norsk økonomi at Norges Bank må bruke harde virkemidler  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.