Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

Årets avis på nett og papir!

Hans Fredrik Asbjørnsen
Hans Fredrik Asbjørnsen les mer

Studier

Krystaller kan redde klimaet

Pumper klimagassen CO 2 ned i bakken og får krystaller. Mer om krystaller, miljøvennlig design, og annet nytt fra akademia her.

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

Nye krystaller «dyrkes» frem ved hjelp av innsprøyting av CO2 i bakken. I denne formen kan ikke CO2 flytte på seg, og er dermed ansett som en tryggere måte å bli kvitt klimagassen på.

- Klarer vi å forutsi hvilke mineraler som dannes, kan det bidra til å fjerne klimagassen fra atmosfæren en gang for alle. CO2 kan bindes opp, og man kan ha trygg lagring av CO2 i hundrevis til tusenvis av år, sier Helge Hellevang.

Hellevang er forsker ved Universitetet i Oslo og en del av forskningssenter for miljøvennlig energi SUCCESS. Han forsker på hvordan karbonatkrystaller kan binde opp CO2 i bakken.

Både temperatur, surhet i vannet og CO2-trykk, kan være med å avgjøre hvilke krystaller som oppstår, og ikke minst hvilken form de har. Har karbonatene for eksempel form som plater eller nåler, vil de kunne dekke et stort rom, og effektivt hindre strømninger, ifølge Hellevang.

- Målet er å finne ut hvor man kan lagre CO2 slik at man er helt sikker på at det ikke lekker opp. Vi forsøker å lærer så mye om dannelsen av krystaller, at vi kan forutsi hva som skjer med CO2 under bakken i løpet av 10 000 år, sier Hellevang.

Forskningssenteret for miljøvennlig energi SUCCESS er et samarbeid mellom forskningsmiljøene i Bergen og Oslo med kunnskap om CO2-lagring. Senteret skal bidra til å finne gode og pålitelige måter å lagre CO2 på. Les mer om forskningen på krystaller og CO2 her.

DN Talent bringer hver uke nytt fra akademia. Her kan du finne linker til ny forskning, spennende forelesninger og igangsatte prosjekter. Har du tips til noe som burde være her, send mail til journalist Anna Werenskjold.

Forskningsnytt fra institusjonene

Forskere ved Farmasøytisk Institutt og Odontologisk Fakultet er i ferd med å utvikle nanopartikler som kan feste seg til tennene. Dette kan potensielt beskytte tannemaljen mot slitasje og karies. Partiklene kan dessverre ikke erstatte tannpuss, men være et viktig tillegg for å bedre verdens tannhelse. Fagpersoner er usikre på om rutinemessig ultralyd i uke 12 vil gi noen medisinsk gevinst. Ordningen kan redde tvillinger, men fører også med seg etiske og informasjonsmessige utfordringer. Mange produkter vi bruker hver dag, skader miljøet på grunn av energibruk eller forurensning. Må det være sånn? Eller kan vi utvikle produkter som reduserer skadevirkningene av måten vi bruker dem på – uten å ødelegge brukeropplevelsen? Les mer her. Stadig flere skilsmissebarn bor annenhver uke hos mor og far. Men delt bosted kan føre til at ungene får for lite tid for seg selv. Verdensledende innovasjonsmiljøer blir med på laget når NTNU nå blir hovedvert for den nye nasjonale forskerskolen i innovasjon. Forskningsprosjeket Et Kunnskapsbasert Norge ved BI har utropt Offshore-næringen (olje- og gass) til næringen som har lykkes best i å forberede seg til å møte tøffere internasjonal konkurranse. Les den strategiske analysen av en kunnskapsbasert olje- og gass-næring her. Sterkt fokus på å sammenligne medarbeideres prestasjoner skaper ikke nødvendigvis de beste prestasjonene. For å oppnå suksess, må det også skapes et klima for mestring, anbefaler Christina Nerstad på bakgrunn av sin doktorgradsstudie. Professor John Christian Langli ved Handelshøyskolen BI er utnevnt til leder for en nyopprettet nemd for klagesaker knyttet til revisorer og regnskapsførere. Les mer her. Hva har orgasme og søndagsmiddag til felles? Jo, begge er tema for boka « Sammen om det? Kunstnere og forskere undersøker intimitet.»Birgit Vignes (34) forsvarte nylig sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen «Brønnintegritet og brønnbarrierer i brønnens livssyklus», som blant annet presenterer en metode for å kartlegge integritetsutfordringer i brønner på norsk kontinentalsokkel. I boken «Silent Heroes. Operation Freshman and others» presenteres historien til mennene som var med på tungtvannsaksjonen på Rukjan i 1942. Boken er skrevet av Ion Drew, Helge Sognli, Marie Smith-Solbakken og Hans-Jørgen Wallin Weihe. 14. februar presenterer Drew boken ved Universitetet i Stavanger. Les mer her.

Universitetet i Oslo:Lei av å pusse tennene?

Omstridt ultralyd i tolvte uke

NTNU:Design for en bedre verden

Skilsmissebarn savner tid alene

Nasjonal forskerskole gir doktorgrad i innovasjon

Handelshøyskolen BI:Norges vinnernæring

Suksess på jobben

BI-professor leder klagenemd

Universitetet i Stavanger:Offentligheten mer seksualisert

Doktorgrad om brønnintegritet

De første kommandosoldater?

Mange studenter har en relativt høy og stabil motivasjon for å bli lærer. De motiveres av fag og ønsker å formidle dette videre. Dag Roness avdekker likevel i sin doktorgradsavhandling en viss usikkerhet til lærerstudentenes fremtidsperspektiver. Morgendagens næringsliv krever både språk- og kulturforståelse ut over engelsk. Det holder ikke lenger å ha gode produkter for å lykkes i det internasjonale næringslivet, sier viserektor for utdanning, Kuvvet Atakan. I mars deltar han på Internasjonaliseringskonferansen i Oslo. Hvert år rangerer University of Pennsylvania verdens tankesmier etter en rekke kriterier. På listen over de beste helsepolitiske tankesmiene, kommer Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen på en 22. plass. Professor i samfunnsmedisin, Jon Øyvind Odland ved Helsefak, har i flere år forsket på miljøgifter i Arktis. Nå ønsker miljøministeren å satse mer på denne type forskning slik at Norge kan gå foran som et godt eksempel. Les mer her. Fremtidens sykehus kan fort fungere uten en eneste datamaskin på huset. Men hvor trygt er det? Sikkerhetssjef i Google, Dr. Úlfar Erlingsson holdt forelesning i et fullsatt auditorium på UiT. Den mytologiske helten Fridtjof Nansen er i stor grad skapt gjennom litterære tekster. Det hevder litteraturviter Silje Solheim Karlsen i sin doktoravhandling. Les mer her.

Universitetet i Bergen:Motivasjon for å bli lærer

– Viktig å komme andre i møte

22. plass for helsepolitisk tankesmie

Universitetet i Tromsø:Vil øke kunnskapen om helseskadelige miljøgifter

Sikkerhetssjefen i Google besøkte UiT

Nansen-bildet skapt gjennom litteraturen

NHH åpnet et nytt forskningssenter der aktivt eierskap, eller Private Equity som er fagtermen, skal under lupen. Det langsiktige målet er å samle data om denne kapitalformen i nordisk database. Les mer her.

NHH:Skal tallfeste aktivt eierskap i NordenTidligere Akademia-spalter finner du her:
Velger luksushytter fremfor utedo
Lar studenter forske i lab til kvart milliard
Klimagass forvirrer fisk
Forsker på problematisk terrorlovgiving
Slik er nordmenn når de møter domstolen
Sexy i stiletter, uten skader
Er samfunnskritikk mer slagkraftig hvis den kommer fra veltrente folk?
Kritikken står svakt hos universitetene
Trøfler for 30.000,- per kilo

Talent Studier
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.