DN har nettopp beskrevet planene for et nytt kjøpesenter midt i Oslo. Thon-gruppen ønsker å gjenreise hele Gunerius-kvartalet med et høyhus og kjøpesenter som kan minne om Oslo City.

Utbyggerne mener at kvartalet fremstår som oppløst og utidsmessig.  Thon Gruppen ønsker at eksisterende bygninger erstattes med nybygg. I Thons forslag tilbygningsmyndihetene presenteres planer for nytt kjøpesenter, kontor-/administrasjonsbygg, konferansesenter, helsesenter, hotell samt eventuelt et boligtårn.

Byantikvaren har allerede vært på banen og lagt frem sine bemerkninger om planene. De er ikke like begeistret for å rive tårnet med fasade mot Storgata.

Kulturhistorisk interesse

Først og fremst er det de historiske byggene på nordsiden av Brugata som Byantikvaren er bekymret for, men også den blokka over kjøpesenteret Gunerius blir trukket frem for å være av "kulturhistorisk interesse".

- Senteret representerer et modernistisk kjøpesenter midt i sentrum, karakteristisk for sin tid og hvor spesielt tårnbygget mot Storgata har arkitektoniske kvaliteter, heter det i ett av Byantikvarens innspill.

Vil bygge 67 meter høyt

I de foreløpige skissene er et høyhus plassert inn mot Oslo City, mens det er tegnet inn lavere byggehøyder inn mot Brugata.

Byantikvaren har anført at makshøyder på over 40 meter er "meget konfliktfylt". I de foreløpige planene er det forespeilet ett tårn med gesimshøyde på opp mot 67 meter.

- Dette er en del av byen der det bygges høyere, sier eiendomsdirektør Ole-Christian Hallerud i Olav Thon eiendomsselskap og viser til at Entra også planlegger høyhus på Lilletorget.

Thon-konsernet er innstilt på å gå i dialog om planene.

- Det er et reguleringsarbeid som gjennomføres nå. I dette arbeidet føres det dialog med Byantikvaren.

Les også:
Kaffekjempe tapte 34 millioner
Kan få bot for «kanonpriser»  
McDonald’s slår tilbake om fryktkultur og toalettkontroller

DN Play: Fem strykeøvelser for en strammere kropp

Fem strykeøvelser for en strammere kropp
Skal fettet bort, må muskelmassen opp.
02:31
Publisert:
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.