Snusbruken blant idrettsutøvere har vært svært utbredt over en lengre periode. På midten av 1990-tallet brukte eksempelvis halve det norske fotballandslaget snus jevnlig. Den kom for fullt inn i det norske idrettsmiljøet via svenske fotballspillere og hockeyspillere på starten av 1980-tallet.

- Idretten har tatt et oppgjør med dette, sier tobakksforsker, Karl Erik Lund, til DN Aktiv.

- Det har blitt sendt ut diverse direktiver eller holdningsappeller fra Norges Idrettsforbund til landets idrettsklubber om for eksempel å ikke la seg intervjues i media med snus under leppa, fortsetter han.

 

Snusbrukere trener mye
Uansett: treningsinteresserte mennesker ser også ofte ut til å være snusbrukere.

- Undersøkelser vi gjorde på Universitetet i Oslo for noen år siden viste at andelen røykere som er fysisk aktive er liten, mens det hos snusbrukere ser ut til å være stikk motsatt. Snusbrukere er ofte fysisk aktive.

- Hvorfor det?

- Det kommer nok av at snuskulturen har vært såpass framtredende i toppidrettsmiljøer og at disse utøverne rett og slett har fungert som læringsmodeller. Tilstedeværelsen av snus i idrettsmiljøer har på sett og vis normalisert ”prisen”, og gjort produktet sosialt akseptabelt på en tradisjonelt tobakksfri arena, sier Lund.

Han mener dette er et paradoks, i og med at snus ikke er prestasjonsfremmende. Det er også vist at snusbruk kan forsinke tilhelning av idrettsskader.

Norges Idrettsforbund konkluderer med følgende:

- Nikotin gjør at blodårene innsnevres: lengre restitusjonstid

- Ved skade eller belastningslidelse: lengre tid å bli bra hvis du bruker tobakk

- En studie fra soldater i Norge viste at bruk av snus kan øke risikoen for skader ved fysisk trening

Økt skadefrekvens
Særlig økt skadefrekvens og forlenget restitusjonstid er Maja-Lisa Løchens største ankepunkt mot snusing for alle som trener. Løchen er professor i medisin ansatt på universitetet i Tromsø, og er overlege ved hjertemedisinsk avdeling ved universitetssykehuset i Nord-Norge.

 

- Generelt kan man si at nikotininntak gir en lett adrenalinliknende effekt, dvs. at pulsen øker med 5-10/min og blodtrykket med 10-20 mmHg. Dette fremkommer ved at mikrosirkulasjonen blir noe redusert. Dette kan ha betydning i muskel- og skjelettsystemet, for eksempel på den måten at gjennomblødningen av muskler, sener og skjelett er noe redusert til vanlig hos en som er nikotinpåvirket, også i starten av en treningsøkt, sier Løchen.

Mye tyder riktignok på at denne nikotineffekten ikke har noen sikker positiv eller negativ effekt når man har kommet i gang med treningen.

Utsatt under oppvarming
- Men nettopp oppvarmingen og den noe dårlige blodgjennomstrømningen i muskler, sener og skjelett, kan forklare en økt treningsskadeeffekt som noen hevder å se hos snusere. Det er jo nettopp under oppvarming at skade ofte skjer, sier Løchen.

 

Nikotin tilført som nikotinplaster synes i en studie i lett grad å kunne øke den tid man orker å anstrenge seg ved 75% av maksimalt surstoffopptak. Forfatterne konkluderer med at dette synes å kunne være via en sentralnervøs stimulering av nikotin.

- Resultatet er kanskje ikke så overraskende fordi motivasjonen under trening er svært viktig ved submaksimal belastning. Dette var personer som ikke brukte nikotin til vanlig og de fleste rapporterte i tillegg om betydelige bivirkninger før trening så som økt puls, redusert appetitt, hodepine og kvalme, urolig søvn, bisarre drømmer og følelsen av hangover, sier Maja-Lisa Løchen.

Andre studier viser forlenget reaksjonstid og redusert styrke ved utprøving av snus i kraftidretter.

Om snus i idretten:

- Snus blant idrettsutøvere er et typisk mannsfenomen

- Skihoppere og ishockeyspillere topper statistikken, mens mer kvinnedominerte idretter som ridning og gymnastikk og turn, ligger i bunnen

- Snus er også relativt mye utbredt blant mannlige fotball- og håndballspillere

- I motsetning til bruk av alkohol og røyking, øker andelen som bruker snus med høyere prestasjonsnivåLes flere treningssaker på DN Aktiv

Drikken du får kick av

Bygger muskler med ny pille

- For mye kos på treningssentre (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Kom i form med DN Aktiv klubb