En ny studie fra Universitetet i Tromsø viser at masseundersøkelse med hjerteultralyd for å oppdage sykdommer i hjertet eller hjerteklaffene ikke reduserer risikoen for å dø eller få hjerteinfarkt. Hvis du er frisk og ønsker å sjekke om det er noe galt med hjertet, hjelper altså ikke en screening med hjerteultralyd for å hindre tidlig infarkt eller hjertedød.

- Det er mange kardiologer som hele tiden har sagt at en slik test av friske ikke har noen nytte. Dette viser at de har rett, sier turnuslege og førsteforfatter Haakon Lindekleiv.

Artikkelen som ble publisert i går i JAMA Internal Medicine, som er et av de høyest rangerte indremedisinske tidsskriftene, er den første i sitt slag og kan bli et viktig bidrag i den pågående debatten om nytten av masseundersøkelser for å oppdage sykdom hos personer uten symptomer.

Les også: Redd for hjertet - dropper trening

- Det har lite for seg å gjøre denne typen undersøkelser på friske mennesker. I mange tilfeller ender det faktisk opp med å bli noe negativt. En slik screening med hjerteultralyd eller ekkokardiografi kan føre til mer engstelse og bekymring for å bli syk, og en undersøkelse kan også medføre ytterligere undersøkelser eller behandling som igjen har negative bieffekter, sier Lindekleiv.

 

Studien utgår fra Tromsøundersøkelsen i 1994. Forskerne delte ved loddtrekning 6861 friske deltagere i to grupper. Den ene gruppen ble undersøkt med hjerteultralyd. Hos de som ble undersøkt med ultralyd (screening) påviste forskerne sykdom i hjertet eller hjerteklaffene hos 249 deltagere (7,6%). Disse ble fulgt opp og gitt standard behandling. Etter 15 års oppfølging var det ingen forskjell i antall personer som døde i de to gruppene (26,9% vs 27,6%). De fant heller ingen forskjell i antall deltagere med plutselig hjertedød, død av hjertesykdom, eller med hjerteinfarkt og hjerneslag.

Friske men urolige
Lindekleiv mener det er vanskelig å forklare akkurat hvorfor effekten av screening er så liten.

- Det er sjelden man på forhånd oppdager hjertesykdom som folk vil dø av.Dessuten er det ikke alltid gitt at behandling på et tidlig stadium påvirker sykdomsforløpet.

Les også: Sjekk hvilepulsen - det kan forlenge livet ditt

Da Alexander Dale Oen døde etter hjertestans 1. mai i fjor gikk debatten i Norge om idrettsutøvere bør sjekke hjertet sitt eller ikke. Hendelser som dette er med på å skape ekstra bekymring i befolkningen generelt. Lindekleiv har flere ganger møtt friske pasienter som har referert til Dale Oens dødsfall når de har vært på sykehus for undersøkelse av hjertet.

- Flere privatklinikker tilbyr hjertesjekker som inkluderer avanserte spesialundersøkelser. Det er økende tilbud og etterspørsel i Norge, men ikke et stort problem foreløpig. I USA derimot er dette utstrakt med deres private helsevesen og mye mer testing av friske personer.

- Slapp av
Professor og hjertespesialist Maja Lisa Løchen sier denne studien er nok en brikke som bør få oss til å slappe mer av.

- Presset på leger øker generelt. Og det er fordi friske mennesker bruker mer tid på å bekymre seg for å bli syke. Nå oppsøker vi lege for noe vi kan ordne selv. Det som er viktig er å unngå all tobakk, være fysisk aktiv og spise hjertevennlig mat. All verdens spesialtester hjelper ikke. Er du frisk så er du frisk, så enkelt er det.

Les også: To av tre får hjertetrøbbel

I det idrettskardiologiske miljøet har det lenge vært en stor debatt om man bør bruke ultralyd på hjertene til friske topputøvere for å unngå plutselige dødsfall. Løchen mener den ferske studien fra UiT viser at hjerteultralyd mest sannsynlig ikke vil redusere risikoen for dødsfall i idretten.

- Ingenting tyder på at man vil få effekt av slike spesialundersøkelser. En god samtale og enkel undersøkelse hos fastlegen om sykdomshistorikken i familien din og eventuelle hjerteplager, en blodtrykksundersøkelse og eventuelt en enkel ekg-sjekk er nok. Fullsjekk av hjertet med ultralydundersøkelse er feil bruk av knappe ressurser hos folk uten symptomer, sier professoren. Unntaket er hvis man har nære familiemedlemmer med plutselig tidlig hjertedød, eller arvelige alvorlige hjertesykdommer, da kan en hjerteultralyd være på sin plass.
sa Jonsbu til DN i fjor.

Les flere saker på DN Aktiv

Nordisk kosthold bra for hjertet (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.