Andelen uføre i befolkningen holdt seg på 9,4 prosent i fjerde kvartal 2014, opplyser Nav i en pressemelding torsdag.

I desember i fjor var det registrert at 311.900 personer mottok uføretrygd. Det er en økning på 1.700 personer fra september.

I 2014 økte andelen uføre i befolkningen totalt med 0,1 prosentpoeng. Ifølge Nav skyldes den svake økningen at mange personer gikk ut maksperioden for arbeidsavklaringspenger (AAP) i 2014.

Nav-sjef Joakim Lystad.
Nav-sjef Joakim Lystad. (Foto: Elin Høyland.)
- Det var svært mange som fikk AAP i 2010, som etter en maksperiode på fire år gikk over på uføretrygd i fjor. Derfor fikk vi en økning i året som gikk, men denne var lavere enn forventet, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Økte blant unge

Gjennomsnittsalderen blant uføre har de siste årene gått ned. Mens andelen uføre blant de over 55 år har gått ned, har andelen økt blant unge.

- At gradvis færre eldre har uføretrygd ser vi blant annet i sammenheng med pensjonsreformen, som har gjort det mulig å ta ut alderspensjon tidligere enn før. I tillegg kan høyere utdanning og bedre helse blant dagens 60-åringer trolig forklare noe av den positive utviklingen, sier Lystad.

Blant personer over 60 år har andelen uføre gått ned fra 30,7 prosent til 29,8 prosent i løpet av fjoråret.

Blant de unge under 30 år har uføreandelen økt fra 1,3 til 1,4 prosent.

- Dette er en trend vi har sett over tid. Økningen blant de aller yngste skyldes i stor grad at stadig flere vokser opp med alvorlige funksjonshemminger. For de mellom 20 og 29 er det ofte alvorlige psykiske lidelser som er årsak til at de blir uføretrygdet, sier Lystad.

Flere kvinner

Flere kvinner enn menn mottar uføretrygd. Det var 11,2 prosent uføre kvinner mot 7,7 prosent uføre menn i 2014.

- Dette mønsteret ser vi også for andre helserelaterte ytelser, som sykefravær og AAP, og disse ytelsene må ses i sammenheng. Kjønnsforskjellen innen uføretrygd har nå vært ganske stabil over lengre tid, sier Lystad.

Ifølge Nav er kjønnsforskjellen omtrent like stor for alle over 40 år. Blant personer under 30 år er det imidlertid en høyere andel menn som mottar uføretrygd. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også på Dn.no:

Bremser investeringene

Flere kvinner enn menn tar doktorgrad

Norwegian vil ha med Riksmekleren i forhandlinger