Konsernsjef Helge Lund slår knallhardt tilbake mot dem som mener Statoil fører folk bak lyset og overdriver kostnadene ved å forsyne Utsira-feltene med kraft fra land.

Nå advarer Statoil-sjefen mot å forsinke utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet, som er størst.

– Dette er et veldig stort felt. Det er store verdier i å holde en tempoplan for oss, men ikke minst for det norske samfunnet. Det er av stor verdimessig betydning at vi klarer å holde tidsplanen, sier Lund til NTB.

– Det ligger i sakens natur at jo lenger dette prosjektet sklir, jo mer taper man, legger han til.

Statoil har tidligere anslått et tap på 20 milliarder kroner ved ett års utsettelse av den gigantiske utbyggingen. Men KrFs Hans Fredrik Grøvan sa nylig til NTB at han ikke synes «veldig mye om den måten å presse myndighetene på i forhold til Utsira-saken».

Flere partier på Stortinget har krevd nye analyser av kostnadene ved å forsyne de fire oljefeltene på Utsira-høyden med miljøvennlig kraft fra land. Alternativet er forurensende gassturbiner på plattformene.

Flere punkter

Et sentralt punkt i kritikken mot Statoil er at selskapet i februar valgte en utbygging for kraftforsyning i to faser.

Det betyr at Johan Sverdrup får kraft fra land først, mens det foreløpig ikke er klart om også de øvrige tre feltene vil få det. Kritikerne frykter det skal bli for dyrt å forsyne alle feltene med strøm fra land.

Statoil har også lagt inn en for høy strømpris i beregningen av den såkalte tiltakskosten ved Utsira-elektrifisering, ifølge kritikerne. Anslagene for tiltakskost, altså hva det koster å forsyne anlegget med kraft fra land per tonn reduserte CO2-utslipp, spriker mellom 40 og 1.000 kroner.

Et tredje punkt i kritikken har vært at Statoil har lagt inn en for høy pris for en kabel på 200 megawatt til Utsirahøyden. Den må på plass for å forsyne alle feltene med strøm fra land.

 

– Troverdighet

Helge Lund vil ikke gå inn på detaljer i Statoils interne analyser, men avviser kritikken.

– Vi er enormt opptatt av at det vi gjør, skal være solid, faglig fundert og representere Statoils beste vurderinger. Vi har aldri presentert og vil aldri presentere noe annet enn det vi mener er riktig, og det vi mener er den beste vurderingen og de beste analysene, sier han.

– Vi må respektere at folk har forskjellige meninger. Men vår troverdighet i Norge, hvor vi er en viktig aktør, er jo bygd på at vi er industrielt og økonomisk etterrettelige. Det har vi vært i denne saken også, legger Lund til.

Han er opptatt av at ingen skal kunne ta Statoil på faktafeil eller på at selskapet ikke har gjort jobben sin grundig nok.

– Vi har brukt vår markedsinformasjon og erfaring fra de siste årene. Dette representerer den beste kunnskapen Statoil har i dag, sier selskapets toppsjef.

Økt kostnad

Utbyggingen av Johan Sverdrup alene er den femte største på norsk sokkel noensinne og vil kreve investeringer på 100– 120 milliarder kroner.

– Man kan nesten ikke overdrive Johan Sverdrups betydning for norsk sokkel, sier Lund, som slår fast at han «ikke hadde våget å dagdrømme om et slikt funn på norsk sokkel».

Men han erkjenner likevel at Statoils kostnadsanslag for utbyggingen har økt.

– Det er riktig at i forhold til det både vi og andre trodde for en del år siden, er det høyere kostnader. Men jeg tror ingen kan unngå å ha sett at det har vært en ganske stor kostnadsøkning i denne bransjen de siste årene.

Les også:  Statoils strømpris ligger langt over markedspris

KrF med klar Utsira-beskjed til Statoil

 


Derfor knuser han forventningene

- Veldig, veldig fornøyd med våre medarbeidere offshore  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.