Sviktende arbeidsmoral er den viktigste årsaken til det høye sykefraværet, mener 56 prosent av arbeidsgiverne.

I en undersøkelse som Perduco har gjennomført for Spekter svarer 28 prosent at høyt sykefravær vil være den mest krevende personellutfordringen de neste tre til fem årene.

Les:
Dårlig arbeidsmoral gir høyt sykefravær

Med verdens største andel av syke og uføre betaler den norske stat hvert år ut gigantiske summer i trygder og pensjoner:
<b>681.000 arbeidere betaler Norges uføreregning</b>

Professor William Brochs-Haukedal ved Norges Handelshøyskole, som også er konstituert leder for nasjonalt senter for ledelse ved NHH, er enig i at dårlig arbeidsmoral bidrar til det høye sykefraværet i Norge.

- Arbeidsmoralen er fallende, og jeg frykter den vil falle ytterligere i årene fremover, sier han til DN.no.

- Blir skuffet over arbeidslivet
Han peker på flere årsaker til fenomenet:

- Sviktende arbeidsmoral har med velstandsutvikling å gjøre. Mange nordmenn har fått høyere gjennomsnittsutdanning, noe som fører til at de går ut i arbeidslivet med høye forventninger. Vi skal tjene gode penger og ønsker å realisere oss selv. Mange blir skuffet, sier William Brochs-Haukedal.

- I tillegg har det vært en økende sekularisering: De verdiene som drev arbeidsmoralen før er i dag svekket. Vi har blitt mer egoistiske, materialistiske og selvsentrerte, utdyper professoren.

- Hva kan norske ledere gjøre for å få opp arbeidsmoralen?

- Jeg tror det er veldig viktig å avklare forventninger når man ansetter nye medarbeidere: Hva slags forventninger har sjefen til medarbeideren, og hva forventer den nyansatte av jobben? Lag en psykologisk kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette kan bidra til økt realisme og kan hindre skuffelser, sier William Brochs-Haukedal.

Overytere og underytere
Hvis moralen har falt på arbeidsplassen bør ledere ta opp problemet i medarbeidersamtaler med hver enkelt, mener han.

- På en arbeidsplass er det alltid overytere og underytere, vi vet at spredningen er stor i innsatsvilje og kompetanse. Undersøkelser fra industrien viser at forskjellen mellom de som yter mest og de som yter minst er på hele 50 prosent, målet må være at dette gapet ikke vokser seg for stort, sier Brochs-Haukedal.

Arbeidsmoral og motivasjon henger nøye sammen, forklarer han.

- På arbeidsplasser med høy arbeidsmoral, er det konstant medvind. Er arbeidsmoralen lav, jobbes det i motvind. Første skritt på veien mot god motivasjon er en solid lønn. Og ekstra arbeidsinnsats bør belønnes, gjerne i form av overtidsbetaling eller bonuser. Å sette klare mål er også motiverende. Har man klare, konkrete mål å strekke seg etter, får man lyst til å gjøre en innsats for å nå målet. Da går arbeidsmoralen opp, forklarer William Brochs-Haukedal.

Økt effektivisering - lavere arbeidsmoral
Mye kan gjøres for å bedre arbeidsmoralen, men Brochs-Haukedal frykter likevel at arbeidsmoralen vil bli enda dårligere i årene som kommer.

- Det resultatpresset og den styringskåtheten vi ser i arbeidslivet i dag har gitt oss mer effektive organisasjoner, men også mer fremmedgjørende arbeidsoppgaver. På mange arbeidsplasser jobber de ansatte som "piskede skinn". Det blir for mye stress, press og jag. Det sterke behovet for effektivisering bidrar til å svekke arbeidsmoralen, mener NHH-professoren.

Les mer her: Slik får du kampglød

<b>Slik motiveres ansatte - uten penger </b>

<b>- En kultur av velferdsavhengighet</b>

<b>Omstilling dreper gløden</b>

Er arbeidsmoralen fallende i Norge? Diskutér saken! (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.