Bruktboligstatistikken som eiendomsmeglerbransjens la frem sist uke overrasket mange analytikermiljøer ved å male et mer negativt bilde enn ventet.

Gjennomsnittsprisene falt igjen i oktober 1,5 prosent, 0,8 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Dermed er boligprisene nå kun 1,3 prosent høyere enn for et år siden.

Les saken:
Boligprisene falt i oktober

Dette i tillegg til andre negative faktorer vil tvinge Norges Bank til å kutte renten to ganger neste år, skriver Nordea Markets i en oppdatering.

Rentekuttene vil komme i juni og september 2014, til sammen 0,50 prosentpoeng, anslår meglerhuset.

Nordea Markets minner om at prisstatistikken er basert på hus som faktisk er solgt.

- Ettersom usolgte boliger hoper seg opp i markedet, er det underliggende prisfallet trolig større enn statistikken viser, skriver Nordea Markets.

Flere svakhetstegn
I tillegg til den svake prisutviklingen ser meglerhuset flere andre tegn på svakhet i boligmarkedet:

* Boligomsetningen i oktober var 7% lavere enn for ett år siden

* Antall boliger for salg er opp 25% fra et år siden

* Antall usolgte boliger er økende og 42% høyere enn for ett år siden

* Salg av nye boliger har falt betydelig, og er for tiden 35% lavere enn for ett år siden. Andel av usolgte nye boliger er rapportert å være på samme nivå som i 2008.

- Betydelig negativ innvirkning
Nedgangen i boligmarkedet vil ha negative ringvirkninger ellers i økonomien, skriver Nordea Markets

- Vi mener det svake boligmarkedet vil ha en betydelig negativ innvirkning på både boliginvesteringer og privat forbruk, som igjen vil dra ned BNP-veksten i Fastlands-Norge i 2014 og 2015, skriver meglerhuset.

Igangsettingen av nye boliger startet fallet allerede ved utgangen av 2012, trolig grunnet kapasitetsbegrensninger og stigende kostnader, ifølge meglerhuset.

- Det svært svake nyboligsalget vil forsterke nedgangen i igangsettingen av nye boliger, i likhet med det som skjedde i 2007 og 2008. En slik utvikling innebærer at byggeaktiviteten vil avta fra et svært høyt nivå. Vi anslår at boliginvesteringene vil falle 9 prosent i 2014 og 12 prosent i 2015, skriver Nordea Markets.

Svak forbruksvekst
Når boligprisene begynner å falle, blir kreditt mindre tilgjengelig og gir lavere forbruksvekst, ifølge meglerhuset.

- Vi ser en forbruksvekst på mellom 1,5 og 2,0 prosent i 2014 og 2015 - det vil si svak, skriver analytikerne.

Fallende boligpriser, lavere vekst i husholdningenes etterspørsel og lavere BNP-vekst har betydning for styringsrenten.

- Norges Bank vil ikke bare senke sitt syn på dagens vekst og kapasitetsutnyttelse, men også sine prognoser for fremtidig vekst, kapasitetsutnyttelse, lønnsvekst og inflasjon, anslår meglerhuset.

- Kan bli ytterligere rentekutt
Hvor mye rentene vil bli kuttet avhenger i stor grad av utviklingen i arbeidsledigheten, som er avgjørende for Norges Banks syn på kapasitetsutnyttelse, ifølge oppdateringen.

Nordea Markets venter også høyere arbeidsledighet.

- Forverring av utsiktene kan rettferdiggjøre ytterligere kutt, men et rentekutt på 50 basispunkter vil føre til en betydelig svekkelse av norske kroner, som vil løfte Norges Banks prognose for inflasjon og eksportvekst. Regjeringen vil trolig også øke offentlige utgifter/redusere skattene når møtt med lavere vekst og økende arbeidsledighet. Svakere norsk krone, lavere priser og ekspansiv finanspolitikk betyr BNP-veksten kan bli noe høyere i 2015 enn neste år, skriver meglerhuset i analysen.

Kronen vil være på det svakeste neste sommer. Da vil kursen mot euro (EURNOK) være på 8,35, ifølge meglerhuset.

Les også:
Slik blinker du ut «medgjørlige» boligselgere i et fallende marked

Boligprisfallet gjør at du får mindre boliglån

Her er boligene mindre verdt enn for et år siden

Hard kamp for å vise boligen: - Var jo det glade vanvidd (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.