Grensen for tollfri netthandel med utlandet foreslås hevet fra 200 til 500 kroner i statsbudsjettet, som ble lagt frem onsdag formiddag.

Dette vekker sterke reaksjoner fra blant annet NHO og Virke, som hevder mange norske arbeidsplasser vil gå tapt. Det mener statsministeren Erna Solberg (H) er en sterk overdrivelse.

- Dette er et såpass lite beløp, særlig når du legger på hva det betyr med porto og alt annet, at konsekvensene for norske arbeidsplasser ikke er så store, sier Solberg til DN.

- Hadde du økt beløpet betydelig mer, hadde saken vært en annen. Men jeg tror ikke dette skaper så store utfordringer, sier hun.

- Et løfte

Statsministeren legger til at hun likevel skjønner at folk reagerer.

- Men dette er faktisk et løfte som alle de fire partiene ga før valget. Jeg synes det er fint å levere på det man har fortalt velgerne at man vil gjøre, sier hun.

At NHO også er skuffet over at formuesskatten ikke kuttes mer, har hun mindre forståelse for.

- Jeg vet ikke hvor de har fått forventningene sine fra. Vi sa at vi i denne fireårsperioden skulle redusere satsen og øke innslagspunktet. Vi er godt på vei med tanke på disse løftene, sier Solberg.

Regjeringen foreslår å redusere satsen i formuesskatten fra 1 prosent til 0,75 prosent. Bunnfradraget økes fra 1 til 1,2 millioner kroner, som tilsvarer 2,4 millioner kroner for ektepar.

Fornøyd med «helheten»

Statsministeren er for øvrig mest fornøyd med «helheten» i budsjettet.

- Vi løser både oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden. Dette var det vi sa vi skulle gjøre før valget: vri mer av oljepengebruken inn mot infrastruktur, rammebetingelser for næringslivet, forskning, utvikling og nyskapning, sier hun og understreker:

- Dette er både et FrP- og et Høyrebudsjett. Her er det klare ting de er for og vi ikke er så for og omvendt, men jeg driver ikke på med analyser av det.

- Hvor skulle du gjerne kommet lenger?

- Vi kunne sikkert gjort mer på mange av disse områdene. Skole er fortsatt et område hvor vi ikke har løst alle utfordringene. Vi kunne også gjort mer innen psykisk helse, selv om vi gjør mye.

- Hva blir de vanskeligste sakene når dere nå skal forhandle?

- Det er å finne rom til alt de andre partiene ønsker mer av. Jeg mener vi har levert bra på klima, men jeg skjønner at de ønsker mer.

Alt om statsbudsjettet 2015

Her kan du lese alle DNs artikler om statsbudsjettet