Sjeføkonom Steinar Juel mener sentralbanksjef Svein Gjedrem fortjener toppkarakteren A for måten han har ledet Norges Bank de siste 12 årene.

- Jeg har vært litt kritisk til at de har lagt for liten vekt på den risikoen som følger av veldig lav rente over lang tid, som i perioden etter 2003. Men jeg registrer at de har dreid seg mer i retning av å være mer opptatt av fremtidige ubalanser, og pengepolitikkens effekt på dem, enn de var tidligere, sier Juel til DN.no.

- Det har muligens vært litt læring der, selv om de vel nesten ikke vil innrømme det, legger han til.

Lærer av sine feil
Juel peker på at Norges Bank under Gjedrems regjeringstid har vært villig til å lære av feil og endre politikk raskt.

- De har vært flinke til å korrigere seg inn når ting har skjedd - og ofte fort, sier Juel.

Mangler referat
Nordea-økonomen peker i tillegg på på at sentralbankens åpenhet også bidrar til toppkarakteren, men at han likevel skulle ønske enda mer åpenhet.

- De har offentliggjort strategiene og rentebanen. Men der de er veldig påholdne er på hvem som mener hva. Der er det vanskelig å få noe særlig napp, sier Juel.

Han viser til at Norges Bank er blant sentralbankene som ikke offentliggjør referatene etter hovedstyrets rentemøter.

- Jeg vet ikke, men med en ny leder kan det jo skje, sier Juel.