- Det mest sannsynlige utfallet er at eurosamarbeidet overlever, men et sammenbrudd er en reell mulighet.

Seniorøkonom Ida Wolden Bache i Handelsbanken Capital Markets tror sannsynligheten er størst for at eurosamarbeidet eksisterer også når 2011 er unnagjort. Først og fremst fordi kostnadene ved å gå ut av euroen er store. Men for at samarbeidet skal overleve, krever det en sterkere koordinering av medlemslandenes finanspolitikk, mener Handelsbanken-økonomen.

- Vi ser ikke bort fra at det kan bli nødvendig å restrukturere gjelden i land som Hellas, Irland og Portugal for å hindre at krisen sprer seg videre, sier Wolden Bache til DN.no.

Holdes i sjakk
Verdensøkonomien tar med seg mange av årets problemer inn i det nye. Gjeldskrisen i Europa vil helt sikkert bli et av dem.

Porteføljefovalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning peker imidlertid på at medlemslandene allerede har klart å komme frem til et system som holder problemene i sjakk - i alle fall inntil videre.

- Om noe så er usikkerheten tilknyttet hva som skjer etter 2013, da stabiliseringsfondet ventes å bli avviklet og erstattet av en mer permanent løsning, sier Chen til DN.no.

Han peker på at fondet frem til da skal kunne klare å finansiere det forventet finansieringsbehov for PIGS-landene i tilstrekkelig grad. Og at det kanskje vil bli utvidet dersom behovet øker.

Politisk vilje?
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities tror imidlertid ikke at pengene sitter like løst som tidligere. Det har allerede gått med hundrevis av milliarder euro i forsøket på å redde euroen.

- Vi er ikke sikre på at den politiske viljen er tilstede for å ta et nytt steg for bistå de som trenger en hjelpende hånd, sier Andreassen til DN.no.

Han mener det likevel er trolig at pengeunionen overlever også 2011.

- Intern devaluering og gjenopprettningen av statsfinansene har kommet godt i gang. Men det trengs trolig nye ordninger på ØMU-nivå.

Kan bli delt i to
Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen mener også at det er behov for endringer.

- Spørsmålet er vel heller i hvilken form eurosamarbeidet vil ha i 2011, sier Holvik til DN.no.

Hun viser til at prosessen der landene presses til tettere samarbeid og mer integrering allerede er i gang.

- Problemet med euroen er at det har vært tuftet på frivillighet og at det ikke har eksistert noen form for reell sanksjoner mot de landene som ikke har overholdt de reglene de vedtok når euroen ble dannet.

- Eurosamarbeidet vil måtte endres, enten i retning mer integrasjon og at landene avgir finanspolitisk kontroll til et overnasjonalt organ – eller at det splittes opp i to eller flere mer homogene områder, mener Holvik.

Hun mener det mest sannsynlige er at medlemslandene i første omgang vil presses til å stadig avgi nasjonal selvråderett, men at det vil skape større og større politiske spenninger internt i Europa.

- På litt sikt tror jeg mest på at vi får en splittelse av euroen, men trolig ikke så raskt som i 2011, sier Holvik.

Les også: Kriserammet høytid i EU-land

Giske slakter euroen

Snart er 1 euro = 1 dollar

- Hellas må gå "høflig konkurs"

- Euroen er dømt til å dø
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.