Catharina Nes

Samfunnsviter og fagdirektør i Datatilsynet