Selv om norske banker fremdeles har lite mislighold og lave utlånstap, advarer Finanstilsynet om at tapene kan øke betydelig.

"Finanstilsynets stresstest av norske banker viser at tapene i bankene kan bli betydeligere ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, skriver Finanstilsynet i en pressemelding i forbindelse med at rapporten Finansielt utsyn legges frem onsdag.

- Det er ikke noe vi spår, men som vi må ta høyde for i vår tilsynsvirksomhet, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på en pressekonferanse onsdag.

Bakteppet for stresscenarioet er en forverring av det allerede svake vekstbildet internasjonalt. Denne negative utviklingen forutsettes så å smitte over på norsk økonomi, gjennom blant annet lavere råvarepriser og lavere tradisjonell eksport.

"Norske banker har høy eksponering mot bolig- og næringseiendom. Stort konsolideringsbehov i husholdningssektoren og kraftig fall i eiendomsmarkedene vil påføre bankene betydelige tap, både direkte tap på utlån med sikkerhet i eiendom og indirekte som følge økonomiske ringvirkninger til store deler av norsk økonomi", skriver tilsynet.

Selv om bankene er blitt mer solide de siste årene  og dermed har et bedre utgangspunkt for å møte tilbakeslag i økonomien, må de likevel øke egenkapitalen ytterligere i 2016, skriver tilsynet.

Sårbare for internasjonal uro

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen peker også på at mange norske banker har en stor andel markedsfinansiering. Mye av denne er tatt opp i utenlandsk valuta og har kortere løpetid enn tre måneder.

Dette gjør bankene utsatte for uro i internasjonale penge- og kapitalmarkeder.

- Norsk økonomi og norske banker vil bli betydelig påvirket dersom vi skulle få ny internasjonal finansuro, sier Baltzersen på en pressekonferanse onsdag.

Han peker derfor på at det er nødvendig at bankene har tilstrekkelige likviditetsreserver og langsiktig finansiering av langsiktige eiendeler.

Utsatt for oljenedturen

Finanstilsynet understreker også at norske banker er utsatt for følgende av oljenedturen i norsk økonomi de siste årene, selv om utlån til oljsektoren bare utgjør rundt 5 prosent av bankenes totale utlån. Så langt har ikke bankene sett behov for å øke tapsavsetningene i særlig grad, ifølge tilsynet.

- Det er viktig at bankene foretar tilstrekkelige tapsavsetninger på risikoutsatte engasjementer, både for enkeltengasjementer og for engasjementsgrupper, sier altzersen.

Tilsynet trekker spesielt frem at det er stor overkapasitet i mange offshore-rederier, og at det er "betydelig usikkerhet om fartøy i opplag vil komme i aktivitet igjen".

"Panteverdiene til bankene er betydelig redusert, og historien gir få holdepunkter for å verdsette panteverdiene. Det er fare for at historiske taps- og misligholdstall undervurderer tapspotensialet".

Les også:

- Er blitt dyrere for nordmenn å reise

Skyhøy Brexit-frykt i valutamarkedet: Kan ende med lettelsesrally eller finansuro

Her er alt du trenger å vite om britenes historiske valg (DN+)

Derfor bør du selge i dag  

Anbefalt av DNtv:

Brexit på to minutter
23. juni skal britene avgjøre om de skal gå ut av EU eller bli værende.
02:00
Publisert:

Dette lager stjernekokkene når de er lei av å lage mat
Pasta Carbonara er Michelin-kokk Sven Erik Renaas nødløsning når han er lei av å lage mat. Hemmeligheten for å forvandle de enkle ingrediensene til en perfekt pastarett ligger i teknikken, ikke arbeidsinnsatsen.
00:53
Publisert:
 

Siste episode av DNs podkast:

Episode 11: Dette må du vite om "brexit", milliarder i sluttpakke til oljeselskapene - og en milliardær og et gribbefond som har planen klar for kriserammede offshorerederier.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.