Norges Banks hovedstyre har som ventet besluttet å kutte styringsrenten til 1,00 prosent.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets er ikke tvil om at rentekuttet får merkbare konsekvenser i boligmarkedet - gitt at det får gjennomslag i bankenes utlånsrenter.

- Nedgangen vil øke boligprisene med én prosent. Det er ikke ønskelig i dagens situasjon, bare dager etter regjeringens tiltak for å dempe boligprisutviklingen, mener sjeføkonomen.

Finansminister Siv Jensen la mandag frem en helt ny boligstrategi for å bremse boligmarkedet.

Ser likevel fall

Kort tid etter at sentralbanken offentliggjorde sin beslutning, har flere norske banker satt ned renten.

DNB Markets tror likevel at boligprisene skal falle fremover. Effekten av rentekutt motvirkes av et svakere arbeidsmarked og lånetiltakene fra regjeringen, mener meglerhuset.

 

DNB Markets venter en utflating i høst, før boligprisene begynner å falle mot slutten av året og til neste år. Meglerhuset anslår at boligprisene i 2016 vil være to prosent lavere enn snittprisen i 2015.

Likevel fall

I den nye rentebanen til sentralbanken er det lagt inn en 50/50-sjanse for et nytt rentekutt i løpet av høsten.

Boligprisene har den siste tiden steget noe mindre enn Norges Bank tidligere ventet, og i mai var tolvmånedersveksten 7,5 prosent, påpeker sentralbanken i den ferske utgaven av «Pengepolitisk rapport».

Også Norges Bank ser i dag ulike faktorer som trekker boligmarkedet i hver sin retning.

Ulike faktorer

- Det lave rentenivået bidrar til å holde boligpriser og gjeldsvekst oppe, heter det i rapporten fra sentralbanken.

- På den andre siden vil en noe svakere utvikling i norsk økonomi og regjeringens tiltak rettet mot bankenes utlånspraksis kunne bidra til å dempe veksten i boligpriser og gjeld, skriver bankens hovedstyre.

Videre vises det til at de regionale forskjellene fremdeles er store, og at husholdningenes gjeld fortsatt vokser raskere enn inntektene. I april var tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger 6,2 prosent - omtrent som ventet, påpeker sentralbanken.

Vil dominere

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets peker også på at rentekuttet vil påvirke boligmarkedet.

- Renten er et veldig, veldig sterkt virkemiddel på boligmarkedet, og vil nok dominere over at man øker den motsykliske bufferen og dominere over at man strammet litt inn på egenkapitalkrav, sier han.

Finansdepartementet har torsdag besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal økes, i tråd med råd fra Norges Bank.

- Man gjør en ting med den ene hånden og så gjør man noe annet med den andre hånden, legger Juel til.

Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets. Foto: Klaudia Lech.
Sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets. Foto: Klaudia Lech. (Foto: Dagens Næringsliv)
Ifølge sjeføkonomen vil rentekuttet ha en større effekt enn mandagens tiltak fra regjeringen.

- Rentekuttet vil bidra til å holde liv i boligmarkedet og motvirke de negative de negative impulsene som kommer fra noe mer ledighet, sier Juel. 

Meglerbekymring

Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for at torsdagens rentenedsettelse vil bevege boligpris- og gjeldsutviklingen i motsatt retning av regjeringens boligstrategi, skriver bransjeorganisasjonen i en pressemelding.

- Norge har hatt en eksepsjonell boligprisutvikling de siste 23 årene. Det lave rentenivået har utløst en sterk vekst i husholdningenes låneopptak, og vi har i dag et historisk høyt gjeldsnivå, sier administrerende direktør Carl O. Geving i meldingen.

 

Les også:
Ny aktør kjøper for milliarder på sokkelen
Nå vil han bremse Siv Jensens oljepengebruk
SAS fra milliardsmell til overskudd (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.