Onsdag la Eiendom Norge frem tall som viste at boligprisene steg sesongkorrigert med 0,8 prosent fra oktober til november.

- Utviklingen er sterkere enn normalt for november, sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge.

Prisene er nå 6,8 prosent høyere enn de var i november 2013.

Dessuten mente Dreyer at boligprisene vil fortsette å stige inn i 2015.

Torsdag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) rapporten «Økonomiske analyser» med ferske prognoser for norsk økonomi. SSB forventer, i motsetning til Eiendom Norge, at boligprisene i 2015 vil holde seg uendret.

Svake forventninger

- Boligprisene ventes å holde seg nær uendret i 2015 og det svarer til et realprisfall på nær 2,5 prosent, skriver SSB.

På kort sikt påvirkes boligprisene av endringer i husholdningenes forventninger til utviklingen i både egen og landets økonomi.

- Mens forventningsbarometeret fra TNS Gallup og Finans Norge viste en tiltakende optimisme gjennom årets tre første kvartaler, falt indeksen til det laveste nivået på tre år i 4. kvartal 2014. Endringen er særlig markert for husholdningenes oppfatning av landets økonomi nå og ett år fram i tid, skriver SSB.

SSB har lagt til grunn at husholdningene fortsatt vil oppfatte de økonomiske utsiktene som relativt svake i den nærmeste tiden og at forventningene vil svekke seg ytterligere inn i første halvår av neste år. Ifølge dem gir dette negative impulser til boligprisutviklingen.

-  Vi venter en svak reallønnsutvikling i 2015, mens veksten i bruttogjelda blir stimulert av en lav realrente, står det i den ferske rapporten.

Forventningene til boligprisene i den forrige rapporten var en vekst på i underkant av fire prosent i 2015.

Fallende boliginvesteringer

I rapporten peker SSB på at boliginvesteringene har vist en fallende tendens gjennom 2014 etter å ha passert et rekordhøyt nivå i 2013. Det er en nedgang i nybyggingen som ligger bak denne utviklingen. Investeringer i eksisterende boliger som utgjør 30 prosent av de totale boliginvesteringene har steget i 2014.

-  Tallene for igangsatt areal har vært svært volatile i år, men de bærer ikke bud om noen oppgang i investeringene det kommende året. Ifølge Boligprodusentenes Landsforbund har salget av nye boliger tatt seg opp siden i sommer etter nedgang gjennom første halvår 2014, skriver SSB.

Likevel var dette salget åtte prosent lavere enn i samme måned i fjor.

SSB venter at boliginvesteringene vil falle i 2015, omtrent på lik linje som de har falt i år.

Mer positive til 2016

Imidlertid anslår SSB at boligprisveksten vil ta seg opp igjen i 2016.

- I 2016 ser vi for oss en høyere reallønnsvekst og tiltakende kredittvekst, slik at boligprisene stiger med 2,5 prosent. I 2017 venter vi at boligprisveksten er igjen litt lavere enn inflasjonen, som er anslått til 1,7 prosent, står det i rapporten.

I tillegg forventes det at boliginvesteringene også vil stige i 2016.

- Stimulert av litt økende realboligpriser vil boliginvesteringene stige med nær 2,5 prosent i 2016.

Les mer om «Økonomiske analyser»:

Bratt ned, så opp igjen for norsk økonomi

Bremser oljeinvesteringene  

SSB gir ut rapporten «Økonomiske analyser» om konjunkturtendensene for Norge og utlandet seks ganger i året. Prognosene for norsk økonomi oppdateres fire ganger i året.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også:

Glem gullårene før finanskrisen. De tjener mer i dag - før 2014 er omme

Gjør seksgangen på oljeknøtt

Asia i dag: Barnehagekrise truer japansk økonomi