Statistisk sentralbyrå jekker ned vekstestimatene for norsk økonomi betraktelig. I sin ferske konkunkturrapport melder SSB at de venter en vekst på bare 1 prosent til neste år. Da de la frem sine anslag i september anslo de en vekst på 2,1 prosent i 2015.

- Vi venter en markert, men kortvarig konjunkturnedgang i Norge, sier forskningsdirektør Torbjørn Hægeland i SSB under pressekonferansen torsdag formiddag.

Det er den kraftige oopbremsingen i oljesektoren og lav vekst i etterspørselen fra husholdningene som gjør at SSB nå tror at veksten blir såpass lav til neste år.

-  Vi har måttet revidere våre anslag for oljeprisen ganske betydelig, sier SSB-forsker Andreas Benedictow.

SSB har nedjustert anslagene med 20-25 dollar.

SSB melder også at de venter arbeidsledigheten når 4 prosent i 2016.

Langt lavere anslag enn både Norges Bank og OECD

Norges Bank har et anlag på veksten i fastlands-BNP på 2,0 prosent i 2014, stigende til 2,25 prosent i 2015, 2,75 prosent i 2016 og 3,0 prosent i 2020.

Nylig nedjusterte også Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD,  sitt anslag på veksten for Fastlands-Norge i 2015 fra 2,8 prosent til 2,5 prosent. 

Vekstanslaget for 2014 ble oppjustert fra 2,3 prosent til 2,4 prosent. I 2016 anslår OECD en vekst i Fastlands-BNP på 2,8 prosent.

SSB melder også at de venter at nedgangskonjunkturen vil føre til lavere rente. Les: Venter raskt rentekutt

Opp igjen i 2016

SSB mener imidlertid at nedturen blir kortvarig.

- Svak krone, lavere rente, fortsatt ekspansiv finanspolitikk, mindre fall i petroleumsinvesteringene og bedrede internasjonale konjunkturer, bidrar til at aktivitetsveksten i norsk økonomi tar seg opp igjen i 2016, melder SSB.

Kraftig fall i oljeinvesteringene

De ferske oljeprisanslagene, som også ble sluppet torsdag formiddag, viser at investeringsanslagene er enda lavere enn tidligere meldt.

Operatørene på norsk sokkel anslår at investeringene blir på 218,6 milliarder kroner i år, noe som er 8,7 milliarder mindre enn oppgitt i tredje kvartal. Anslaget for 2015 justeres derimot opp med 3,3 milliarder til 188,6 milliarder kroner, melder SSB.

Les mer om investeringsfallet: Bremser oljeinvesteringene

På årsbasis venter SSB at investeringene faller med knapt 1 prosent.

- Dette innebærer et betydelig omslag fra mange år med kraftig vekst, skriver SSBs økonomer.

SSB legger til grunn at oljeinvesteringene vil falle med nær 13 prosent i 2015 og ytterligere 7 prosent året etter. Anslaget er basert på at oljeprisen holder seg om lag på 70 dollar per fat før den tar seg gradvis opp fra våren 2015. I 2017 anslår SSB oljeprisen til 80 dollar.

Et fat Nordsjøolje blir torsdag morgen handlet til 70,09 dollar, mens den amerikanske WTI-oljen ble handlet til 67,66 dollar fatet. I sommer lå oljeprisen rundt 100 dollar fatet.

Lav vekst hos handelspartnerne

Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere har avtatt i år, etter en positiv utvikling gjennom fjoråret.

- Oljeprisfallet trekker isolert sett i retning av høyere vekst hos de fleste av Norges handelspartnerne, men oppturen dempes av høy gjeld i offentlig sektor så vel som i husholdningene i mange OECD-land, skriver SSB.

SSB bventer så at aktiviteten bare tar seg langsomt opp fremover og at importveksten hos våre handelspartnere ikke øker før i 2016. Den svake utviklingen bidrar til at rentene i utlandet gjennomgående holder seg lave gjennom hele SSBs prognoseperiode, selv om de ventes å øke noe fra 2016.

Svak krone

Kronen svekket seg kraftig gjennom andre halvår 2013, og bidro med det til å bedre den kostnadsmessige konkurranseevnen. Oljeprisnedgangen i høst har ført til at kronen på nytt har svekket seg betydelig, og SSB legger til grunn at kronen vil holde seg relativt svak, men styrke seg litt fra og med våren 2015.

Så kortvarig nedtur

Også i september varslet SSB at lavere oljeinvesteringer og svak utvikling internasjonalt ville dempe veksten i norsk økonomi til neste år. SSB mente da at fallet i oljeinvesteringene blir midlertidig.

Les: SSB: Den norske oppturen fortsetter i 2016

SSB gir ut rapporten «Økonomiske analyser» om konjunkturtendensene for Norge og utlandet seks ganger i året. Prognosene for norsk økonomi oppdateres fire ganger i året.

SSBs ferske anslag:

Bremser oljeinvesteringene

Venter raskt rentekutt

SSB: Boligprisene vil falle til neste år  

SSBs anslag for utviklingen i makroøkonomiskehovedstørrelser. Prosentvis endring fra året før.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.