KVinnene som bygget landet Siri Jemtland

Arkitekt Siri Jemtland (90) arbeidet lenge under navnet til sin mer kjente far, Odd Nansen. Nå forteller hun sin historie.

Kvinnene som bygget landet

T  Kristiane Larssen

F  Sigurd Fandango og Nils Vik

S  Bærum og oslo

3. November – 2023

Arkitektur

Kvinnene som
bygget landet

I denne serien skriver D2 om kvinnelige arkitekter som har vært med på å formgi Norge.

Er det arkitekter eller bygg vi bør skrive om? Send tips til kristiane.larssen@dn.no eller benedicte.ramm@dn.no

Smile, Sleeve, Collar, Happy

T  Kristiane Larssen    F  Sigrud Fandago    S  Bærum og oslo

3. November – 2023

T  Kristiane Larssen

F  Sigurd Fandango og Nils Vik

S  Bærum og oslo

17. November 2023

Arkitektur

Kvinnene som
bygget landet

I denne serien skriver D2 om kvinnelige arkitekter som har vært med på å formgi Norge.

Er det arkitekter eller bygg vi bør skrive om? Send tips til kristiane.larssen@dn.no eller benedicte.ramm@dn.no

Smile, Sleeve, Collar, Happy

T  Kristiane Larssen    F  Sigrud Fandago    S  Bærum og oslo

3. November 2023

Det finnes få spor etter industriarkitekt Siri Jemtland på internett.

Google kan fortelle noe, som at hun tegnet en ny etasje til Finansdepartementet på 1970-tallet, at hun har servert på det lokale seniorsenteret og signert en nekrolog.

Store norske leksikon har «ingen treff», og på Wikipedia eksisterer hun kun som en bisetning i skriveriene om sin arkitektbror og mer kjente far, arkitekt Odd Nansen – sønn til Fridtjof Nansen og mannen bak Nansenhjelpen.

I samtaler med andre arkitekter er navnet hennes så vidt blitt nevnt; noen er usikre på om hun fortsatt lever, men det enkle er ofte det beste – for der står hun, på Gule Sider, og ler når vi ringer. 

– Er du egentlig klar over hvor gammel jeg er? spør Siri Jemtland (90).

KVINNENE SOM BYGGET LANDET

I denne serien forteller vi historiene om kvinnelige arkitekter som har preget omgivelsene våre.

 

Er det arkitekter eller bygg vi bør skrive om? Send tips til kristiane.larssen@dn.no eller benedicte.ramm@dn.no

KVINNENE SOM BYGGET LANDET

I denne serien forteller vi historiene om kvinnelige arkitekter som har preget omgivelsene våre.

 

Er det arkitekter eller bygg vi bør skrive om? Send tips til kristiane.larssen@dn.no eller benedicte.ramm@dn.no

«Motion and emotion» er mitt mantra!

Kari Nissen Brodtkorb

Interior design, Lectern, Architecture, Wood

SIRI JEMTLAND

Født i 1933 i Oslo.

Utdannet ved Norges tekniske høgskole (NTH) i Trondheim.

Arbeidet ved sin far Odd Nansens (1901–1973) arkitektkontor i 1960-årene, sammen med arkitektbror Eigil Nansen (1931–2017) og startet egen praksis i 1978.

Har tegnet Aluminiumsverket på Lista, kontor og lager for papirgrossist Carl Emil Petersen, Siemens hovedkontor på Linderud i Oslo og i Bergen, i tillegg til andre bygninger for Siemens i Stavanger, Sandnessjøen og i Trondheim. 

Har også modernisert aluminiumsverket i Mosjøen, tegnet Finansdepartementets nye kontoretasje i den gamle regjeringsbygningen og for Statoil på Kårstø.

SIRI JEMTLAND

Født i 1933 i Oslo.

Utdannet ved Norges tekniske høgskole (NTH) i Trondheim.

Arbeidet ved sin far Odd Nansens (1901–1973) arkitektkontor i 1960-årene, sammen med arkitektbror Eigil Nansen (1931–2017) og startet egen praksis i 1978.

Har tegnet Aluminiumsverket på Lista, kontor og lager for papirgrossist Carl Emil Petersen, Siemens hovedkontor på Linderud i Oslo og i Bergen, i tillegg til andre bygninger for Siemens i Stavanger, Sandnessjøen og i Trondheim. 

Har også modernisert aluminiumsverket i Mosjøen, tegnet Finansdepartementets nye kontoretasje i den gamle regjeringsbygningen og for Statoil på Kårstø.