Mellom bakkar
og Bergen

Arkitekt Frederik Konow Lunds snart 100 år gamle boliger er blant Bergens mest unike

tekst  Benedicte Ramm  
foto  Sigurd Fandango

20. januar 2023

Plant, Sky, Window, Tree, Building, Landscape

Arkitekt Frederik Konow Lunds snart 100 år gamle Bergens-boliger er blant byens mest unike

tekst  Benedicte Ramm  foto  Sigurd Fandango

20. januar 2023

Arkitekt Frederik Konow Lunds snart 100 år gamle boliger er blant Bergens mest unike

tekst  Benedicte Ramm  foto  Sigurd Fandango

20. januar 2023

Forvaltere. På visningen overhørte de folk snakke om å male veggene hvite og å plassere boblebad i pergolaen. Lars Børje Markegård og Heidi Jaeger fikk kjøpe fredede Villa Konow, selv om de ikke hadde det høyeste budet. Selgeren, arkitekt Helge Hjertholm, sendte beskjed om overdragelsen til Riksantikvaren: – «Nå er huset solgt. Heidi er kunsthistoriker og Lars Børje er glad i gamle ting», forteller Markegård.

«Mange rare medarbeidere har jeg hatt i mitt arkitektliv, men Frederik var vel den rareste», skrev arkitekt Ole Landmark i Bergens Tidende da Frederik Konow Lund fylte 60 år i 1949.

Som nyutdannet arkitekt hadde Lund jobbet en periode ved arkitektkontoret til Landmark.

«Klaverspillende midt i den travleste konkurransetid, orgeltraktør dan og van i byens kirker, glad og lattermild til enhver tid», fortsatte Landmark. «En ekte kunstnersjel.»

Frederik Konow Lund regnes som en av Norges fremste arkitekter i første halvdel av 1900-tallet.

Han er først og fremst kjent for boliger i og rundt Bergen, rotfestet i vestnorsk byggeskikk, tilpasset et hardt, fuktig klima og terreng som ofte var bratt og ulendt. Materialene hentet han gjerne i nærområdet, en kombinasjon av gråstein, skifer og trepanel. Husene ble ofte murt rett på grunnen, og hadde gjerne ulike nivåer – fordi landskapet hadde det.

– Det er fantastisk terrengtilpasning, materialvalg og håndverk på disse husene. Hvert hus er unikt, sier Carolyn Ahmer, sivilarkitekt og professor ved Høgskulen på Vestlandet, som har skrevet doktorgradsoppgave om Frederik Konow Lund og den såkalte Bergensskolen.

Den representerer en retning innen norsk arkitektur fra cirka 1930, som blant annet vektla anonym, stedstilpasset byggeskikk, bruk av tradisjonelle materialer og lokale håndverkstradisjoner.

Frederik Konow Lund

Norsk arkitekt

Født i 1889 i Bergen, døde 1970 i Fana.

Utdannet ved den tekniske høgskolen i Dresden, Tyskland.

Egen arkitektpraksis i Bergen fra 1919.

Mottok Houens fonds diplom i 1930 for Villa Blaauw i Bergen.

Mest kjent for sine boliger og fritidsboliger i bergensområdet, inspirert av tradisjonell vestnorsk byggeskikk med høy håndverkskvalitet, tilpasset topografien.

Dedikert orgelspiller og aktiv innen kulturminnevern. Utførte en rekke restaureringsarbeider, blant annet av Fana kirke.

Langsomhed og ro. Frederik Konow Lund var enebarn, født i 1889 og oppvokst i Bergen.

Han ville egentlig bli organist, men utdannet seg til arkitekt i Dresden i Tyskland. Tilbake i Norge bodde han i Vats i Hallingdal, før han reiste til USA i 1916 og prøvde seg som epleplukker, musikkritiker og annonseselger.

Der oppsøkte han også arkitekt Frank Lloyd Wrights boliger i Oak Park, som bidro med betydelig inspirasjon. Det gjorde også den britiske arkitekten Edwin Lutyens og Arts and Crafts-bevegelsen, som var opptatt av fortidsvern og bevaring av håndverkstradisjoner.

Som nyetablert arkitekt fikk Frederik Konow Lund en «gavepakke», da han arvet et område på Kråkenes i Fana, med utsikt mot Nordåsvannet. Der solgte han tomter med klausul om at han skulle tegne husene. Slik fikk han økonomisk selvstendighet og ikke minst: En mulighet til å skape et helhetlig område med bebyggelse tilpasset hverandre og omgivelsene.

Fra 1926 til 1970 tegnet han 46 boliger bare på Kråkenes.

«Området er av nasjonal interesse», skrev Byantikvaren i Bergen kommune, da det i 2012 ble laget et Kulturminnegrunnlag for området. «Bebyggelsen har høy arkitektonisk verdi og viser samspill mellom bygningers form, materialbruk og landskap».

– Det er en veldig stor samling hus fra én og samme arkitekt på ett sted. Med veldig høy kvalitet, reist over lang tid, sier Ole Vegard Skauge, seniorrådgiver ved seksjon for bygningsvern i Vestland fylkeskommune.