Arkitektur

Kvinnene som
bygget landet

I denne serien skriver D2 om kvinnelige arkitekter som har vært med på å formgi Norge.

Er det arkitekter eller bygg vi bør skrive om? Send tips til kristiane.larssen@dn.no eller benedicte.ramm@dn.no

T  Benedicte Ramm    F  Sigurd Fandango    S  oslo, lillestrøm og kongsberg

14. DESember 2023

Kvinnene som bygget landet

KVinnene som bygget landet

Sky, Building, Cloud, Window, Tree, Snow, Plant, House, Slope

Elisabet Breen Fidjestøl var med på å reformere norsk kirkearkitektur fra hjemmekontoret.

T  Kristiane Larssen

F  Sigurd Fandango

S  Tønsberg, Vestfold

14. mars 2024

T  Kristiane Larssen

F  Sigurd Fandango

S  Tønsberg, Vestfold og Telemark

14. mars 2024

Ydmyk. «Hvis en blir for opptatt av hva kirkebygget skal uttrykke, er jeg redd det kan bli noe krampaktig over resultatet», sa Elisabet Breen Fidjestøl til Vårt Land (1970): «Det viktigste er at arkitekten har en ydmyk innstilling til oppgaven og ikke glemmer at i det hus han bygger skal Gud være hovedperson.»

Nær musikken. «Jeg har forsøkt å plassere orgelet i nær tilknytning til menigheten, ikke på et fjernt galleri», sa Fidjestøl i Vårt Land: «Både orgelet og kirkekoret bør være sterkere inkludert i gudstjenesten og inspirere menigheten til aktiv deltakelse i sangen.»

Det er nesten ingen som vil vies i Fjell kirke.

Det karakteristiske byggverket i brunt tre og betong føles ikke storslått nok, tror sogneprest Christoffer Tjelle (51). Folk vil ha pomp og prakt når de skal inngå en hellig pakt, og kanskje er også kirkegulvet for kort og beskjedent for byens bruder, tror Eilin Ekeland (64), leder av Austad Fjell menighetsråd.

I Fjell kirke løper midtgangen diagonalt gjennom kirkerommet, med rustrøde 1980-tallsfliser, opp til alterpartiet.

– Det er ikke prangende her, slår Ekeland fast.

– Det er funksjonelt.

Da kirken ble reist for snart 40 år siden, var Fjell i Drammen en drabantby i sterk vekst – et sted med uttalt behov for et samfunnshus. Det var ingen høyreist søndagskirke menigheten trengte, men rom for aktivitet og fleksibilitet. Nei, Fjell kirke anses kanskje ikke som et sted for de store anledninger, men finner folk først veien innom, er det noe som stadig skjer:

– Alle som er innom på arrangementer her – og det kan være ganske kirkefremmede folk – kommenterer og poengterer det, sier Ekeland.

– En opplevelse av nærhet.

T  Kristiane Larssen

F  Sigurd Fandango

S  Tønsberg, Vestfold

14. mars 2024

Elisabet Breen Fidjestøl 

Født i 1922 i Horten, døde i 2013.

Norsk arkitekt og politiker. 

Utdannet ved NTH, arbeidet først som gjenreisningsarkitekt i Kirkenes, i 1948. 

Arbeidet siden hos Olav Søndrol i Kristiansand (1948–1949), Kaare Holbæk-Hanssen og Bjarne Sandbakken i Oslo (1949), Ole Bjønnes i Tønsberg (1949–1953) og samarbeidet med Arne A. Kristiansen i Horten (1953).

Egen praksis i Tønsberg 1953–1997. 

Medlem i Tønsberg bystyre for KrF i tre perioder (1955–1967).

Vararepresentant til Stortinget i to perioder (1969–1977).

Fylkesvaraordfører i Vestfold i to perioder (1975–1983).

Formann i Tunsberg bispedømmeråd (1974–1978).

NÆR MUSIKKEN. I Fjell kirke plasserte Elisabet Breen Fidjestøl orgelet i nær tilknytning til menigheten, ikke på et fjernt galleri.