Med denne hytta tegnet 24 år gamle Turid Haaland seg inn i norsk arkitekturhistorie.

Bli med inn i tre av de ikoniske byggene.

Kvinnene som bygget landet

KVinnene som bygget landet Turid Haaland

Med denne hytta tegnet 24 år gamle Turid Haaland seg inn i norsk arkitekturhistorie. Bli med inn i tre av de ikoniske byggene.

Kvinnene som bygget landet

T  Kristiane Larssen

F  Sigurd Fandango og Nils Vik

S  Bærum og oslo

3. November – 2023

Arkitektur

Kvinnene som
bygget landet

I denne serien skriver D2 om kvinnelige arkitekter som har vært med på å formgi Norge.

Er det arkitekter eller bygg vi bør skrive om? Send tips til kristiane.larssen@dn.no eller benedicte.ramm@dn.no

Smile, Sleeve, Collar, Happy

T  Kristiane Larssen    F  Sigrud Fandago    S  Bærum og oslo

3. November – 2023

Arkitektur

Kvinnene som
bygget landet

I denne serien skriver D2 om kvinnelige arkitekter som har vært med på å formgi Norge.

Er det arkitekter eller bygg vi bør skrive om? Send tips til kristiane.larssen@dn.no eller benedicte.ramm@dn.no

Flash photography, Smile, Hairstyle, White, Standing, Black-and-white, Happy, Style

T  Benedicte Ramm   F  Sigurd Fandango   S  Ål, lærdal og Eggedal    8. Februar 2024

T  Kristiane Larssen    F  Sigrud Fandago    S  Bærum og oslo

3. November 2023

T  Benedicte Ramm

F  Sigurd Fandango

S  Ål, lærdal og Eggedal

8. Februar 2024

«Vi er i ferd med å ødelegge vakkert naturlandskap som ikke kan gjenskapes.»

«Hyttebyggingen i vårt land øker i et voldsomt tempo.»

«Det er om å gjøre å beholde fjellet som allemannseie, gi det preg av å være fjell og ikke hytteområde.»

Nei, sitatene er ikke hentet fra debatten de siste ukene, om hyttebygging i fjellheimen og naturområder som forsvinner bit for bit. Disse utsagnene sto på trykk i aviser på midten av 1960-tallet.

Fjellområdene var under press da også, hyttebyggingen hadde begynt å skyte fart, men lovgivingen hang ikke med. Et arbeid ble satt i gang for å lage fjellplaner, blant annet for Ål kommune i Hallingdal. 

For å få hyttebyggingen inn «i et heldig spor», utlyste Hallingdal-kommunen i 1965 en arkitektkonkurranse som skulle fremskaffe et utvalg gode hyttetyper for kjøpere, og på den måten bidra til produksjon og sysselsetting i bygda.

Konkurransen avfødte et ikon, et hyttesystem som sopte inn priser, ble bejublet i inn- og utland – og forsvant.

KVINNENE SOM BYGGET LANDET

I denne serien forteller vi historiene om kvinnelige arkitekter som har preget omgivelsene våre.

 

Er det arkitekter eller bygg vi bør skrive om? Send tips til kristiane.larssen@dn.no eller benedicte.ramm@dn.no

T  Benedicte Ramm

F  Sigurd Fandango

S  Ål, lærdal og Eggedal

8. Februar 2024

KVINNENE SOM BYGGET LANDET

I denne serien forteller vi historiene om kvinnelige arkitekter som har preget omgivelsene våre.

 

Er det arkitekter eller bygg vi bør skrive om? Send tips til kristiane.larssen@dn.no eller benedicte.ramm@dn.no