Da jeg for noen uker siden skrollet X (tidligere Twitter), denne forunderlige plattformen ingen tydeligvis klarer å forlate, selv etter at alle ble enige om å gå over til noe annet – kom jeg over en merkelig interaksjon. Noen, fullt utstyrt med blått verifiseringsmerke, spurte om hva folk syntes om KI-bildet hen hadde generert. 

«Amazing» og «breathtaking», svarte de fleste. Andre kom med konstruktiv kritikk.

Det påfallende med tråden var imidlertid at KI-billedkunstneren hadde glemt å legge ved et bilde. Profilene jattet i vei om et bilde som ikke fantes, og avslørte seg som automatiserte boter – kontoer som ikke styres direkte av mennesker.

Det døde nettet. Hvor mange av de andre på X, som utgir seg for å være mennesker, er egentlig maskiner? Som oftest er de lette å få øye på. 

Man kan for eksempel alltid regne med at to–tre automatiserte Onlyfans-jenter svinger innom populære tråder for å minne oss om at vi kan finne ulike typer nakenhet «in bio». Ofte oppfører botene seg ganske vanlig, men avslører seg når de kommer i flokk, når den radikale, Chat GPT-vanligheten får et nifst preg.

Flash photography, Jeans, Sleeve, Wood, Grey, Tree

Kommentar

Hvor mange brukere på X er egentlig roboter?

Foto: Nils Vik

Likegyldigheten har allerede begynt å oppstå i møte med innhold på internett.

t Ludvig Furu

23. April 2024