Samfunn

Hvordan vet man at man vil ha barn?

Jeg er 30 år, eier egen leilighet og har vært i et forhold i syv år.
Bør jeg få barn?

T  Julia Afshary-Kaasa  

F  Sigurd Fandango

9. Mars 2024

Samfunn

Jeg er 30 år, eier egen leilighet
og har vært i et forhold i syv år.

Bør jeg få barn?

T  Julia Afshary-Kaasa  

F  Sigurd Fandango

7. Mars 2024

Jeg er 30 år, eier egen
leilighet og har vært i
et forhold i syv år.
Bør jeg få barn?

I løpet av den siste halvtimen har tre kvinner brutt ut i gråt. En beklager seg, det er ikke meningen å bli emosjonell, hun bare synes det er så vanskelig. En annen gjemmer ansiktet i hendene mens hun hulker.

– Det er tortur, sier hun.

– Det er ikke en uvanlig beskrivelse, skyter kursleder og terapeut Ann Davidman (66) inn, ellers så nøye med å ikke avbryte, ikke engang for å trøste eller forsikre.

– Så lenge jeg har ledet dette kurset, har kvinner sagt at de tortureres av å ikke vite.

Davidman er utdannet terapeut, og bosatt i San Francisco, USA. Hun har skulderlangt, hvitt hår, og en mykt instruerende stemme, en slik som kan kommandere et rom og stilne en flokk uten å heves. I 30 år har hun drevet Motherhood Clarity Course – et kurs for kvinner som ikke klarer å finne ut av om de vil bli mødre.

Vi er 12 stykker, tilhørende fire forskjellige tidssoner, og samlet i en Zoom-samtale. I løpet av de neste fire månedene skal vi møtes jevnlig for å få klarhet i egne ønsker og følelser, forklarer Davidman.

– Dere har en medfødt rett til å vite hva dere har lyst til. 

T  Julia Afshary-Kaasa  

F  Sigurd Fandango

9. Mars 2024