Ulf Sverdrup

Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt