Helge Lund (51) slutter i selskapet etter eget ønske, for å tiltre stillingen som konsernsjef i et annet internasjonalt olje- og gasselskap. Helge Lund slutter med umiddelbar virkning.

Styret har konstituert Eldar Sætre som konsernsjef med umiddelbar virkning.

- Jeg vil takke Helge Lund for hans store innsats for Statoil gjennom ti år. Statoil er blitt et sterkere selskap under hans ledelse.  Tiåret har vært preget av forbedret sikkerhet, betydelig internasjonal vekst og sterk utvikling av norsk sokkel. Leteresultater og avkastning for aksjonærene har vært blant de beste i industrien, og selskapets integritet og verdimessige plattform er styrket, sier Svein Rennemo, styreleder i Statoil.

- Privilegium

- Det har vært et privilegium å lede Statoil gjennom ti svært spennende år. Dette er et selskap med utrolig mange dyktige medarbeidere. Jeg vil takke alle, for både samarbeidet og innsatsen de hver dag gjør for Statoil. Vi har skapt verdier for Statoils aksjonærer og samfunnet, samtidig som vi har styrket vår ressursbase på norsk sokkel og internasjonalt, sier avtroppende konsernsjef Helge Lund.

- Jeg kunne fortsatt noe lenger, men det er en tid for alt. Fornyelse er viktig, både for Statoil og for meg. Etter en samlet vurdering kom jeg til at tiden er inne for et skifte. Jeg har både lyst og energi til å påta meg en ny lederutfordring, og jeg fant at denne muligheten er den rette, sier Helge Lund.

Utvalg leter etter erstatter

Styret i Statoil har nedsatt et underutvalg med fire av styrets medlemmer som har startet arbeidet med å finne ny konsernsjef, og vil også engasjere en ekstern rådgiver i søket. Styrets underutvalg for rekruttering av konsernsjef består av styreleder Svein Rennemo, styremedlemmene Grace Reksten Skaugen, James Mulva og Lill Heidi Bakkerud (ansattvalgt).

Står til disposisjon ut året

Det utbetales ikke sluttvederlag utover lønn i oppsigelsestiden frem til 1. mars 2015. I denne perioden står Helge Lund til disposisjon for selskapet. Ordningene for pensjon, bonus og langtidsinsentiver avvikles i tråd med avtalene som er inngått og Statoils praksis, skriver Statoil i en pressemelding.

Statoil ønsker ikke å kommentere Lunds avgang utover dagens melding.

Det vil komme en melding fra Lunds nye arbeidsgiver i løpet av dagen, opplyser kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. i Statoil til DN.

I en separat melding bekrefter den britiske gasskjempen BG Group at Lund overtar som konsernets nye toppsjef.

Statoil-aksjen svekker seg 2,7 prosent til 153,30 kroner, mens markedet ellers er ned 0,16 prosent onsdag. Foruten Lunds avgang, tynger kraftig oljeprisfall utviklingen.

Alt om Helge Lunds avgang:

Lund blir toppsjef i British Gas

Lund blir toppsjef i British Gas

Denne mannen blir Helge Lunds vikar

- En nesten umenneskelig prestasjon

-Ledet Statoil på en fremragende måte

Les også:
Statoil-salg sikrer utbyttekapasitet ut 2016
Statoil selger for nær 15 milliarder i Aserbajdsjan