Graviditet
og permisjon
må ikke bli et
karrierehinder

Det er viktig at graviditet ikke blir et hinder for kvinner i rekrutteringsprosesser, slik Annette Rimereit skriver i DN 7. mars. Samtidig er ikke den største utfordringen at kvinner ikke får jobb, men at de slutter i jobben eller stagnerer i karrieren under og etter permisjon.

Både arbeidsgivere og arbeidstagere har et ansvar for å sørge for at barn og permisjon ikke blir et karriereknekk for kvinner.

I Econa ser vi at kvinners karriere stagnerer i forbindelse med graviditet, permisjon og småbarnsfasen – både når det gjelder lederansvar, stillingstittel og lønn. Menns karriere skyter fart i samme periode. Fordi kvinnene aldri får tettet dette gapet, vil en mann på 62 år ha tjent i snitt ti millioner mer enn en kvinne på samme alder.

Dette fremkommer av Econas lønnsstatistikk og bekreftes i forskning fra Core – Senter for likestillingsforskning.

Vi må sørge for at kvinner slipper å velge mellom å få barn og å satse på karrieren. Arbeidsgivere må slutte å ha karrierevennlige forventninger til menn og familievennlige forventninger til kvinner. I tillegg må følgende tiltak gjennomføres:

  • Alle arbeidsgivere må dekke mellomlegget mellom full lønn og 6G i foreldrepermisjon.
  • Arbeidsgivere bør tilrettelegge og informere om gradert permisjon, og flere kvinner bør benytte seg av den muligheten.
  • Både arbeidsgivere og arbeidstagere må se på karrieren i et lengre perspektiv, og planlegge permisjonstiden bedre gjennom permisjonssamtaler før, under og etter permisjon.

Skal bedriften din være en attraktiv arbeidsgiver med økt lønnsomhet kan ikke permisjon være en karriereknekk for kvinner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.