Sigtona Halrynjo, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og Core – kjernemiljø for likestillingsforskning

Skjevdeling bremser likestillingen

Vi aksepterer systematisk skjevdeling av velferdsgoder mellom kvinner og menn. Det er problemet, ikke selve velferdsgodene.

Publisert: Oppdatert:

Problemet er da ikke nødvendigvis velferdsstatens ordninger i seg selv, men fordelingen av dem. Det er fortsatt legitimt at far begrenser permisjonsuttak, syke barn-fravær og generell barneomsorg, i langt større grad enn mor.
Problemet er da ikke nødvendigvis velferdsstatens ordninger i seg selv, men fordelingen av dem. Det er fortsatt legitimt at far begrenser permisjonsuttak, syke barn-fravær og generell barneomsorg, i langt større grad enn mor. (Foto: Javad Parsa)