I dag er det nær umulig for nye aktører å etablere seg i dagligvaremarkedet i Norge. Vi har sett den samme historien gang etter gang. Det er én avgjørende årsak til at Ica, Marked.no