Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen velger i DN 17. November å ikke utfordre kvinner som sier at «det bare blir slik», med henvisning til at det er mødre – og ikke fedre – som blir hjemme med sykt barn eller kjøper ulltøy og utstyr.

Agnes Bamford
Agnes Bamford (Foto: Hallvard Lyssand)

Dette synes jeg blir litt for enkelt, og det fremstiller oss kvinner som temmelig handlingslammede og bevisstløse. Som Trettebergstuen stiller jeg meg undrende til hva det er som gjør at det går så sakte fremover med å øke kvinneandelen i AS-styrene og i ledelsen til bedrifter.

Imidlertid vil jeg utfordre Trettebergstuen; dersom «resultatene uteblir i år etter år», er det ikke på tide å undersøke hva kvinner i Norge egentlig ønsker?

Strukturelt sett har det norske samfunnet lagt til rette for likestilling mellom mødre og fedre – for eksempel via delt foreldrepermisjon, billige barnehager og individuelle sykedager for barn.

Dersom kvinner i Norge likevel velger å ikke søke toppstillinger i næringslivet, så må vi vel anerkjenne at det også er en del av den norske virkeligheten.

Vi kan synes det er skuffende at så mange kvinner i Norge velger å jobbe i det offentlige og ikke i næringslivet, hvor lønnsnivået er bedre. Det strider mot feministisk tankegang og ønsket om at kvinner skal være ambisiøse og forsørge seg selv. Men kanskje må vi innse at lange tradisjoner med kvinnelig omsorgsarbeid ikke kan endres over natten.

Dersom «det bare blir slik» at kvinner tar hovedansvar for husarbeid og omsorg for barn, vil jeg utfordre kvinner til å bli bevisst hvordan det ble slik. Er vi så tafatte at vi ikke kan utfordre menn til å ta mer ansvar i hjemmet, eller er det andre mekanismer som ligger til grunn?

I min forskning på farspermisjon ble jeg oppmerksom på fenomenet «maternal gatekeeping» – at kvinner vokter sitt territorium og sin identitet. Det innebærer at vi kvinner er delvis ansvarlige for å opprettholde nedarvede, kulturelle forventninger. Kanskje forhindrer vi at menn tar mer ansvar på hjemmebane.

Forskning fra blant andre Brandth, Kvande, Aarseth og Holter viser at kvinner oppnår status via husarbeid og omsorgsarbeid, mens slikt arbeid ikke har samme funksjon for menn. Brandth og Kvande hevder også (i 2022) at fedres omsorgsarbeid og husarbeid forhandles og bedømmes ut fra mødres standarder. Kanskje noe å reflektere over.

Debatten som fant sted i norske medier i vår – den om å redusere fedrekvoten fordi kvinner trenger mer tid til å være hjemme – sjokkerte meg. Jeg så på kvinners ønske om å forsyne seg av mennenes kvote som et tilbakesteg for norsk likestilling.

Jeg trodde kvinner i Norge ville være sjeleglade over at menn i alle fall tar 15 uker farspermisjon. Men der tok jeg feil, i alle fall ut fra synspunktene som kom frem for eksempel i NRKs «Debatten» med Fredrik Solvang 26. april.

Det er bekymringsfullt for fremtidens unge kvinner eller deres arbeidsgivere om graviditet og fødsel blir fremstilt som en sykdom eller et problem. Det er nettopp slike holdninger som skaper ubevisste fordommer mot kvinner i arbeidslivet.

Jeg trodde flere kvinner i Norge ville være bevisst på at dersom kvinner er hjemme mer enn ett år, så kan det påvirke muligheten til forfremmelser. Eller er det slik at etter å ha oppnådd et visst lønnsnivå og stillingsutvikling, så er ikke kvinner lenger like sultne etter å nå toppen i arbeidslivet?

I så fall må det anerkjennes, og det er ikke flaut, som Trettebergstuen hevder.

Kjønnskvotering for å oppnå likestilling kan lykkes, og fedrekvoten er et godt eksempel på det. Men må vi ikke også prøve å forstå og respektere menns og kvinners valg?

… kvinner vokter sitt territorium og sin identitet. Kanskje hindrer vi at menn tar mer ansvar på hjemmebane

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.