Med jevne mellomrom utsettes mellomlederen for direkte angrep. De blir fremstilt som avleggs kontrollører, som trenerer nødvendig omstilling og som utgjør kun en verdi med minusfortegn. Denne kostnaden bør derfor nedskaleres og helst plasseres på museum, skriver hodejeger Trine Larsen i Tid for selvledelse i DN denne uken.

I dag er ingen og alle ledere, skriver hun. Virkelig?

I en raskt omskiftelig og kompleks verden er det smidige, «agile» organisasjoner med selvstyrte kunnskapsmedarbeidere som er løsningen. Det sentrale er imidlertid ikke å sette mellomlederen opp mot agilitet og kunnskapsmedarbeidere. Kjernespørsmålet som må stilles for å sikre endrings- og innovasjonskraft, er hvilke ferdigheter, innsikter og kunnskaper mellomledere har behov for.

Mellomledere er sentrale endringsagenter som står overfor tre balansekunster i endringsprosesser. De må endre seg selv og samtidig bidra til å endre andre. De må forholde seg til mange ulike interessenter, og de må sikre balansen mellom drift og iverksetting av multiple endringer.

I min forskning finner jeg at mellomlederne tar fire ulike roller som endringsagenter.

  • Markedsbeskytteren er opptatt av nåværende kunder og dagens praksis. De er opptatt av å bevare det eksisterende og trenerer til dels nye endringer.
  • Fornyeren er opptatt av fremtidens kundebehov og er de som stadig stiller spørsmål ved eksisterende praksiser. De glemmer imidlertid at medarbeidere og kolleger ikke nødvendigvis innehar deres nysgjerrighet og vilje til endring.
  • Fasilitatoren sikrer iverksetting av konkrete endringer i egen avdeling. Hen er imidlertid ikke oppmerksom på behovet for helhetlig verdiskaping og samarbeid på tvers av enheter.
  • Samskaperen sikrer endring både i egen lederrolle, eget team og bidrag aktivt i hele organisasjonen i grensesnittet mellom avdelinger og markedet.

Markedsbeskyttere er gode på å sikre dagens praksis. Fasilitatore er effektive endringsagenter og særlig innenfor nåværende forretningsmodell. For å sikre revitalisering og utforskning av nye forretningsmodeller og muligheter og oppmerksomhet om utvikling av hele organisasjonen, er det imidlertid sentralt å ha mellomledere som besitter rollen som fornyer og samskaper.

Hvilke mellomledere har du i din organisasjon? Hvilke strategiske utfordringer skal dere løse? Og hvilke kompetanser, innsikter og ferdigheter må da dine mellomledere inneha?

For å sikre omstillingsevne, er vi avhengig av dyktige mellomledere. Og noen må børste støv av sine utdaterte holdninger om at mellomledere er kontrollører uten verdi. Fremtidens arbeidsliv innebærer å løfte dem frem og utvikle dem til å ta rollen som kompetente endringsagenter, ikke plassere dem i et museum.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.