Kultur og ledelse er avgjørende for bedriftens produktivitet og resultater. Forskning viser at dette kan måles med våre metoder. Når mer enn 500 norske virksomheter velger å måles slik, hvorfor velger DN helt andre vinklinger når de kommenterer kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser?

I sin lørdagskommentar stiller Eva Grinde to gode og viktige spørsmål, som hun ikke besvarer. Hvordan kan man måle Norges beste arbeidsplasser, og hva er det som gjør denne målingen unik?

Empiri og nyere forskning, nasjonalt og internasjonalt, viser gjennomgående at tillitsbasert ledelse og kultur skaper overlegne prestasjoner og resultater. Ved Handelshøyskolen BI er det gjort omfattende studier på området, mens eksempelvis Alex Edmans, professor i finans ved London Business School, har fremhevet seg internasjonalt.

Covid-19 og den nye arbeidshverdagen gjør at stadig flere ledere og virksomheter ser den sterke sammenhengen mellom kultur og resultater. Fler enn 10.000 bedrifter i over 60 land bruker i dag Great Place to Works målinger. Først og fremst for få svært relevant, praktisk og retningsorientert innsikt som kan bidra til utvikling av egen kultur og ledelse. Dersom man tilfredsstiller kravene, får man anerkjennelse som en god arbeidsplass som en tilleggseffekt.

Uavhengig av kåringen av Norges Beste Arbeidsplasser, måler Great Place to Work tilstanden i norsk arbeidsliv gjennom representative undersøkelser i alle sektorer og størrelseskategorier. Dette gir grunnlag for Nasjonal Tillitsindex for Arbeidslivet, som viser – i absolutte tall – kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriften og hva som skal til for å være blant de beste. Norges Beste Arbeidsplasser kåres blant de virksomheter som har kvalifisert seg gjennom å score godt over gjennomsnittet av norske virksomheter.

Kåringen er altså basert både på en absolutt vurdering i forhold til nivået på alle norske virksomheter og på en relativ vurdering i forhold til andre kvalifiserte kandidater. Derfor kan vi med sikkerhet hevde at de som kåres, er blant Norges beste arbeidsplasser.

Flere kunne kanskje plassert seg på listen, men kun de som deltar, kan bli vurdert. Slik er det i de fleste kåringer. Det unike med Great Place to Work er: Hvorfor vi måler det vi måler, hva vi måler og hvordan vi måler.

Så vidt vi vet er GPTWs metode den eneste der det er påvist direkte årsakssammenheng mellom en høy score og gode finansielle resultater. Forskning viser en tydelig positiv sammenheng mellom kvaliteten på kultur og ledelse, slik den blir avdekket gjennom våre målinger og forretningsmessige effekter. Virksomheter som scorer høyt på våre målinger gir i snitt tre ganger større finansiell avkastning (ROI) enn gjennomsnittsbedriften målt over en 20 års periode. Vi ser tilsvarende positive effekter for eksempel for sykefravær, turnover og innovasjon.

Jeg anbefaler de interesserte å gå til Alex Edmans forskning, der han dokumenterer meravkastning – kontrollert for årsak/virkning sammenheng.

Et annet poeng som gjør metoden unik, et at den i tillegg avdekker og evaluerer kvaliteten på det ledelsen og ledere faktisk gjør – dvs. lederpraksiser som fostrer bevisst hverdagsledelse og som støtter lederne i å skape en god og effektiv kultur.

Man kan altså like lite kjøpe seg plass til å være kandidat som til å bli kåret. På et krevende område har Great Place to Work utviklet unike metoder, støttet av forskning, som bistår virksomheter i å gjøre kultur og ledelse til et konkurransefortrinn.

Det er vi stolte over, både i forhold til hva det betyr for den enkelte virksomhet, men også fordi dette bidrar til bedret produktivitet og konkurransekraft i det norske arbeidsliv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.