Feminisme handler om frihet, likestilling og rettferdighet for alle, uavhengig av kjønn. Kvinner er flerkulturelle, tilhører ulike etniske minoriteter, er skeive og trans. Derfor er kvinnedagen 8. mars en god anledning til å se på oss selv om vi er gode nok rollemodeller i mangfoldsarbeidet.

Næringslivet har et stort ansvar med å løse utfordringene kvinner møter i samfunnet og arbeidshverdagen. Vi i DNB har lenge jobbet for å sette likestilling på dagsordenen i organisasjonen vår. Vi må gjenspeile mangfoldet i samfunnet i større grad.

Wenche Fredriksen
Wenche Fredriksen (Foto: Marianne Wennesland)

Jeg har alltid vært den høylytte stemmen på jobb som har snakket varmt om likestilling, mangfold og inkludering. Det skyldes opplevelser i eget liv som har satt dype spor i meg.

Barna mine er mørke i huden, og da de var små var det ikke alltid så enkelt å være annerledes på skolen. Sårende kommentarer, mikroaggresjon og rasisme var en del av hverdagen deres når de var små, og er dessverre fortsatt noe mine nå voksne barn og mange andre må forholde seg til. Er du både kvinne og har en annen hudfarge enn majoriteten, kan du bli utsatt for både diskriminering og rasisme. Arbeidet med likestilling må også handle om mangfold.

En av opplevelsene som har gjort dypest inntrykk på meg var da sønnen min var med meg på jobb. Han undret seg over hvorfor alle som vasket var mørke i huden, mens alle med kontorjobb var hvite. Han hadde som femåring observert noe jeg aldri hadde reflektert over selv. Jeg ble helt satt ut. Selv 20 år etterpå har jeg ikke noe godt svar.

Det har vært lange og harde kamper for å lykkes med reell likestilling. Som ansvarlig for mangfold og inkludering i DNB vet jeg at dette ikke kommer av seg selv. Finansbransjen er ikke nødvendigvis mest kjent for å være best på likestilling. Det er fortsatt mange tradisjonelle finansbedrifter og organisasjoner som ikke helt ut har forstått er at mangfold er en styrke.

Ulikhet i kjønn, alder, kulturell bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsevne gir oss flere perspektiver som gjør oss bedre rustet til å utforme produkter og tjenester for våre kunder, samtidig som vi også bidrar til økt likestilling i samfunnet. Et godt eksempel på dette er «Hun Investerer»-kampanjen som tar tak i kapitalgapet i samfunnet og øker den økonomiske kompetansen blant kvinner.

Mangfold er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som vi må omfavne.

Vi har lykkes med likestilling i DNB. DNB er kåret til en av Europas beste på mangfold av Financial Times. Likevel har vi en lang vei å gå før vi er i mål. Ville min sønn gjort de samme refleksjonene hvis han besøkte meg på kontoret i dag, som for 20 år siden? Jeg tror ikke det, men jeg unner ingen den opplevelsen av utenforskap og fremmedgjøring. Derfor er arbeidet med mangfold og inkludering så utrolig viktig.

De som opplever utenforskap og fremmedgjøring skal vite at likestilling også handler om mangfold. Derfor må næringslivet gjenspeile samfunnet og ta et oppgjør med seg selv. Vi trenger gode rollemodeller som leder an og bretter opp ermene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.