Hvert år i mai arrangerer Europakommisjonen den europeiske mangfoldsmåneden for å vise sitt engasjement for mangfold og inkludering på arbeidsplassen. Den skal fremme og øke bevisstheten om viktigheten av mangfold og inkludering i samfunnet i hele EU.

Så hvordan ligger vi egentlig an her hjemme?

Verden og markeder globaliserer seg raskt, og det er naturlig at også arbeidsplasser utvikler seg i samme retning.

Innvandrerbefolkningen utgjorde 18,5 prosent av totalbefolkningen i Norge ved årsskiftet. Da regner man inn både innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre. Jeg kom til Norge som ettåring, og befinner meg da innunder førstnevnte kategori, innvandrer.

Derya Incedursun
Derya Incedursun (Foto: Nordea)

Samtidig ser vi at norsk næringsliv, og da særlig finansbransjen, ikke gjenspeiler den mangfoldige befolkningen.

Det er ikke mangfold når bedrifter sier at de har en mangfoldsstrategi og kun peker på kvinneandelen, slik mange av de store aktører gjør.

Jeg har kalt meg feminist hele livet, og kjønnsskjevhet er fortsatt et veldig viktig tema, men mangfold betyr så mye mer enn kvinner i lederstillinger og i styrerommet. Er oppmerksomheten kun på kjønn, blir andre dimensjoner av mangfold mindre viktig.

Fordommer og stereotypier overfor etniske grupper, enten de er bevisste eller ubevisste, kan føre til diskriminerende praksis i ansettelser. Når skjevhet infiltrerer rekrutteringsprosessen, ender du ofte opp med homogene arbeidsplasser.

Det er derfor viktig å gjøre en bevisst innsats for å fjerne skjevhet fra beslutninger og handlinger. Ellers skaper det barrierer som begrenser mangfold, selv når det er utilsiktet.

Noen selskaper anerkjenner kanskje ikke fordelene ved å ha en etnisk mangfoldig arbeidsstyrke, men bedrifter er de første som høster fordelene ved å ha et flerkulturelt arbeidsmiljø.

En internasjonal studie gjort av McKinsey viser at virksomheter som har mangfold basert på kjønn, yter 15 prosent bedre enn andre. Har de også etnisk og kulturelt mangfold, vil de yte ytterligere 35 prosent bedre enn andre.

Jo større utvalg av ansatte du har, jo større antall ideer og perspektiver vil de bringe. Fra et forretningsperspektiv blir det stadig viktigere å ha flerkulturelle arbeidsplasser og å øke den flerkulturelle kompetansen blant ansatte.

Det fremmer også en fordomsfri arbeidskultur og kundebehandling, noe som er svært viktig i vår tid, da vårt forbrukermarked inneholder mennesker med ulik kulturbakgrunn.

Jeg håper og tror at vi snart vil få se at flere går foran med et godt eksempel og skaper en arbeidsplass som fremmer og feirer mangfold. Ikke vil dette bare gi en fordel i konkurransen om de beste kandidatene i bransjen, man skaper også et inkluderende arbeidsmiljø.

Min erfaring er at når mangfold blir omfavnet, vil ansatte føle seg verdsatt. Verdsatte ansatte er lykkeligere og mer produktive. Det handler om å tørre å rekruttere, markedsfører og beholde en mangfoldig arbeidsstyrke.

En undersøkelse Finans Norge gjorde i 2018, bekrefter at finansnæringen har en vei å gå når det gjelder å utnytte mangfold som en ressurs. Undersøkelsen viste at medlemsbedriftene i hovedsak jobbet for å bedre likestilling, og ikke mangfold i bredere forstand.

Kun seks prosent av ansatte i finansnæringen hadde annen etnisk bakgrunn enn norsk, de fleste kom fra Norden eller Vest-Europa. Og rundt hver tredje bedrift satset ikke, eller visste ikke om bedriften satset, på mangfold.

Når ledere ansetter kandidater som ligner dem selv, får vi arbeidsplasser som er fylt opp av mennesker som ser ut og oppfører seg som lederne sine. Det er uheldig, og kan gjøre et selskap mindre tiltalende. Et første steg er å sørge for at arbeidsstyrken i selskapet representerer samfunnet vi lever i.

Et første steg er å sørge for at arbeidsstyrken i selskapet representerer samfunnet vi lever i

Til syvende og sist handler mangfold om det kollektive. Det handler ikke om kjønn, alder, etnisitet, seksualitet eller funksjonsevne isolert. Å prioritere en side ved mangfold fremfor en annen, er å miste hele poenget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.