- Jeg tror lederrollen vil endre seg. Ja, den endre seg hvis man skal overleve som leder fremover. Med nye forretningsmodeller på gang og digitalisering på alle områder, sier det seg selv at lederrollen blir mer kompleks, sier Joakim Anker-Sletholt (36), Head of Advisory & Architecture i Insights & Data i Capgemini.

36-åringen var en av fjorårets kandidater i konsulentselskapet Assessits Årets Unge Leder-kåring. Assessit har i en fersk undersøkelse spurt en rekke av fjorårskandidatene hvordan de tror at leder- og medarbeiderrollen vil endre seg i årene som kommer.

Hele 73 prosent tror lederrollen vil endre seg.

Mange av de spurte svarer at fremtidens leder vil bli mer som en coach. Teknologi, innovasjon, takt og hastighet vil også bidra til å forme ledernes nye rolle.

Joakim Anker-Sletholt er enig:

- Ting går litt raskere nå. Vi har sagt det lenge, men nå skjer det i et hurtigere tempo. Det stiller nye krav til lederne. De må bli dyktigere på omstilling og tilpasning, samtidig som det handler om å se menneskene og individene som påvirkes av endringene, sier han til DN.

Fleksibilitet er et nøkkelord, mener han - både når det gjelder fremtidens ledere og arbeidstakere.

- Man er nødt til å være endringsvillig, for det foregår en digital transformasjon som vil endre arbeidshverdagen for mange. Digitalisering ved bruk av ny teknologi er ikke tilstrekkelig alene - det er i selve transformasjonen at de store gevinstene ligger. Fremtidens ledere må være flinke til å se mulighetene, lede gjennom transformasjonen og være villige til å endre forretningsmodellen for sine virksomheter. Tenker man utenfor den vante boksen, kan det åpne seg mange spennende muligheter, sier Anker-Sletholt.

Digitalisering

Dette svarer noen av de andre deltakerne om fremtidens lederrolle:

  • Ledere i fremtiden får mer makt med tanke på at flere mister jobben sin. Da har man mulighet til å stille høyere krav til de ansatte.
  • Kompetanse innen endringsledelse og situasjonsbestemt ledelse vil bli viktigere.
  • Man må være åpen for nye organisasjonsstrukturer.
  • Lederrollen må hele tiden endre seg for å tilpasse seg endringer i arbeidslivet.

Jill Ytterstad, som er leder for organisasjons- og ledelsesutvikling i Assessit er også opptatt av digitalisering:

- I kjølvannet av de store omstillingene oljenæringen og de nærliggende bransjene nå står oppe i, vil arbeidet med å sikre en konkurransedyktig drift fortsette i form av effektivisering og ikke minst digitalisering, sier hun.

Jill Ytterstad.
Jill Ytterstad.
 

Hun understreker at digitalisering er en nødvendighet og et fokus ledere bør og må ha i dag.

- Det er viktig at virksomheter og ledere kan håndtere den økte kompleksiteten og hastigheten som endringene skjer i. Det innebærer at ledere må lære seg å håndtere endringer også i fremtiden. De må være fleksible, klare til å forandre strategi, modige og handlekraftige, sier Ytterstad.

- Lederen med stor «L» er på vei ut

Samtidig vil fjernledelse blir mer aktuelt, noe som kan være en utfordring når man vet at en nær relasjon til de ansatte er viktig, påpeker hun.

- Dette vil kreve at lederne får kompetanse, men også må trene på å kunne håndtere de nye utfordringene, sier hun.

Tim Rosenkilde, som er daglig leder i karriere- og outplacementselskapet Arbeidslivsressurs Norge, er enig i at lederen med stor «L» er på vei ut.

Tim Rosenkilde.
Tim Rosenkilde. (Foto: Per Ståle Bugjerde)
 

- Vi har de siste årene sett at bedrifter må endre seg i et økende tempo for å tilpasse seg stadig endrede markedsforhold. Måten medarbeidere er tilknyttet arbeidsoppgaver på, ansvar og hvem de rapporterer til vil være annerledes enn tidligere, sier han til DN.

Har et forsprang i Norge

Han sier også at flere og flere medarbeidere vil jobbe på prosjekter på tvers av avdelinger, landegrenser og selskaper.

- Denne utviklingen har allerede begynt, men vil være langt mer vanlig i årene som kommer, bemerker han.

I Norge har vi allerede et forsprang på den nye lederrollen, mener Rosenkilde.

- Norske ledere har mange av de kvalitetene som kreves av fremtidens ledere. De er mindre opptatt av å oppfattes som eneveldige og sterke ledere, og vil heller være gode lagspillere med sine ansatte, sier han.

- De har vokst opp i et miljø hvor folk stoler på hverandre, har en stort sett åpen dialog og hvor enkeltindividet gis anledning til å tenke og handle på egenhånd i stor grad. Disse kvalitetene i samfunnet vårt medfører at ledere i Norge har teamleder-tankegangen i blodet allerede fra første dag, i tillegg til at de ansatte også inntar rollene i prosjektgruppene raskt, forklarer han.

Les også:

Tre grunner til at oljeprisen kan nå 70 dollar fatet  

- Et kraftig negativt sjokk som har truffet økonomien

Nye tall: Oljeinvesteringene vil falle også neste år

- Anbefalt av DNtv:

Han er Statoils Petter Smart
Hjemme i garasjen i Sola snekrer fagleder Kjell Einar Ellingsen sammen revolusjonerende undervannsutstyr ved hjelp av ølkasser, kryssfinér, kobberrør, barneleker og duppedingser fra Biltema.
00:50
Publisert:

Episode 1: Sunniva på vei mot Norseman
Sunniva (35) har et helt spesielt mål når hun skal delta i Norseman for første gang
02:05
Publisert:

Ny utgave av DN-podkasten «Finansredaksjonen»:

 

 

 

 

 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.