I årenes løp har jeg ofte fått spørsmålet: Hvordan rekker du alt? Være leder, mamma, drive med andre ting samtidig. Det er fristende å svare prioriteringer, lister, struktur, disiplin og effektivitet. Og på ett nivå er dette et riktig svar. Døgnet har like mange timer for alle og hvordan vi strukturerer dagene, er våre egne valg. Innenfor noen strukturelle rammer.

Men kanskje er det ikke et så rett frem svar på dette spørsmålet – hvordan rekke «alt»? Hvordan vi lever livene våre, handler om personlighet, livsfase, økonomi, helse, livssituasjon.